پرسشنامه شکست عشقی 10 گویه

پرسشنامه ضربه عشق (پرسشنامه شکست عشقی / عاطفی) مقیاسی است که راس در سال ۱۹۹۹ برای سنجش شدت عشق تهیه کرده است. این پرسشنامه از ده ماده تشکیل شده است که هر ماده چهار گزینه ای است و فرد لازم است تا بر اساس تجربه ضربه عشقی خود مناسب­ترین گزینه را انتخاب کند.

این پرسشنامه یک ارزیابی کلی از میزان آشفتگی جسمی، هیجانی، شناختی و رفتاری فراهم می کند. نمره ۲۰ به عنوان نقطه برش در این پرسشنامه در نظر گرفته می شود.

در گویه شماره ۶ پرسشنامه شکست عشقی، منظور از ایستادگی، میزان موفقیت شما در کنار زدن افکار، احساسات و خاطرات این ضربه عشقی در هنگام هجوم آن ها به ذهن است. برای مثال آیا شما می توانید به طور موفقیت آمیزی حواس خودتان را با فعالیتی دیگر یا فکر کردن در مورد چیز دیگر پرت کنید؟.

پرسشنامه شکست عشقی
پرسشنامه ضربه عشق

به گویه‌های پرسشنامه شکست عشقی پاسخ دهید و سپس نتیجه را دریافت کنید

 

1.در هنگامی که بیدار هستید چقدر به ضربه عشق فکر می‌کنید؟ (این تفکر شامل تصاویر، افکار، احساسات، خیال پردازی ها یا ادراک ها مربوط به ضربه می شود).
2.زمانی که به شکست عشقی فکر می‌کنید تا چه اندازه به لحاظ جسمی احساس بیمار بودن می‌کنید؟
3.تا چه اندازه پذیرش واقعیت و درد هیجانی ضربه عشقی برای شما راحت است؟
4.چند سال پیش شکست عشقی رخ داده است؟
5.غالباً تا چه اندازه خواب مرتبط با این ضربه عشقی را می بینید؟ (رویاها باید مرتبط با احساسات یا برانگیختگی ناخوشایند باشد).
6.ایستادگی در مقابل افکار، احساسات و خاطرات مرتبط با این ضربه عشقی تا چه اندازه برای شما آسان است؟
7.آیا فکر می کنید هرگز بتوانید بر احساسات بیمار و ناخوشایند مرتبط با این شکست عشقی فائق آیید؟ (آیا امید به بهبودی کامل دارید؟)
8.تا چه اندازه به منظور اجتناب از محرک‌هایی که ضربه عشقی را برای شما تداعی می‌کند مسیر خود را تغییر می‌دهید؟
9.آیا به دلیل برانگیختگی ناخوشایند و اضطراب مرتبط با افکار و احساسات پیرامون ضربه عشقی در خوابیدن و بیدار شدن مشکلی دارید؟
10.زمانی که شما در مورد این ضربه عشقی فکر می‌کنید تا چه اندازه احساسی مانند زیر گریه زدن، خشمگین شدن یا بی‌قراری پیدا می‌کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا