دیکشنری تخصصی روانشناسی

تیم یک فراکاو در تلاش است تا به صورت حرفه‌ای خدمات تخصصی روانشناسی را به دانشجویان و اساتید این حرفه ارائه دهد. یکی از نیازهای اساسی روانشناسان و مشاوران دسترسی به دیکشنری روانشناسی به صورت تخصصی می‌باشد.

یک فراکاو بیش از این چندین نسخه از دیکشنری تخصصی روانشناسی را منتشر کرده است.:

نسخه موبایل این دیکشنری به دلایل مشکلات متعدد دیگر پشتیبانی نخواهد شد. نسخه بابیلون دیکشنری روانشناسی یک فراکاو را از اینجا دریافت کنید

برای استفاده از نسخه وب دیکشنری روانشناسی از قسمت جستجو زیر یا از طریق پیدا کردن با کلیک بر روی حروف الفبای انگلیسی، به واژه‌ها و ترجمه کامل آن دسترسی خواهید داشت.

A

C