کتاب: آنچه فروید گفت

فروید و پیروان وی، مدعی هستند که اخلاق کهن را در امور جنسی باید واژگون کرد و اخلاق جدیدی را

Psychic determinism

ترجمه اختصاصی یک‌فراکاو:   Psychic determinism: جبر روانی: یکی از مفروضات مهم نظریه فروید مبنی بر اینکه هر چیزی معنا

Id

ترجمه اختصاصی یک‌فراکاو:   Id: اید (بن یا نهاد): بخش عمیق و غیرقابل دسترسی شخصیت که حاوی امیال غریزی است.در

 Play therapy

ترجمه اختصاصی یک‌فراکاو:    Play therapy: بازی درمانی: فنی برگرفته از اصول فرویدی سنتی که هدفش استفاده از بازی برای
خودکشی

چرا آدم‌ها خودکشی می‌کنند؟ – 10 ویژگی مشترک افرادی که خودکشی می‌کنند

من در جریان مطالعاتم متوجه شدم که در تمام خودکشی‌ها آثار خصوصیت روانشناختی مشترک دیده می‌شود. ۱-هدف مشترک اکثر خودکشی‌ها،