دسته‌بندی نشده

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

معرفی برخی آثار فروید

دانلود کل آثار لاتین در یک فایل

1895 : پژوهش هایی درباره هیستری (Studies on Hysteria)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

مطالعات مقدماتی بروئر و فروید در مورد بیماران مبتلا به هیستری ابتدا در سال 1893 تحت عنوان «درباره مکانیسم های روانی پدیده های هیستریایی» و نتایج تحقیقات و یافته های آن ها دو سال بعد در کتاب یاد شده منتشر شد.

فروید درباره این اثر می نویسد :

«در این کتاب آمده بود که علت بروز نشانه های هیستری این است که حالت عاطفی یک فرایند ذهنی برخوردار از نیروی سرشار عاطفی،، از این که به طور خودآگاهانه و بهنجار مورد استفاده قرار گیرد اجبارا بازداشته می شود و لذا به مسیر نادرستی منحرف می گردد. طبق این نظریه، حالت عاطفی یاد شده در بیماران مبتلا به هیستری به یک تحریک عصبی غیر عادی در بدن منجر می شود (تبدیل)، لیکن اگر این وضعیت را در خواب مصنوعی دوباره ایجاد کنیم می توانیم با هدایت حالت عاطفی بیمار به مسیری دیگر (تخلیه هیجانی) او را از هیستری رهایی بخشیم. نویسندگان این کتاب این روش درمان را (پالایش) نامیدند (به معنای پالودن یا رهانیدن یک حالت عاطفی فروخورده شده). »

این کتاب معمولا به عنوان خاستگاه و نقطه شروع روانکاوی شناخته می شود.

·         ترجمه ای که از این اثر موجود است :

– «مطالعاتی بر روانشناسی فروید» / ترجمه سعید شجاع شفتی / انتشارات امیرکبیر، 1363

دانلود متن لاتین کتاب

1900 : تعبیر رؤیا (The Interpretation of Dreams)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

فروید در این کتاب که اهمیتی بیش از سایر آثارش دارد، اولین نظریه جامع درباره رویا را ایجاد و بر اهمیت رؤیا در روانکاوی (به عنوان بهترین وسیله دسترسی به اطلاعات انباشته شده در ناخودآگه) بسیار تأکید کرد.

او درباره این اثر چنین می نویسد :

«کتاب تعبیر رؤیا نشان داد که رؤیا درست همان گونه ساخته می شود که نشانه های روان رنجوری. رؤیا همانند نشانه های روان رنجوری ممکن است عجیب و بی معنا به نظر برسد، اما اگر آن را با فنی که تفاوت اندکی با تداعی آزاد در روانکاوی دارد مورد بررسی قرار دهیم، آنگاه از محتوای آشکار آن به معنایی مکتوم – یعنی اندیشه های نهفته رؤیا – پی می بریم. این معنای نهفته همواره تکانه ای مبتنی بر آرزوست که به هنگام خواب دیدن شکلی محقق شده به خود می گیرد. لیکن، این آرزوی مکتوم هرگز نمی تواند به صورتی تشخیص دادنی هویدا شود، مگر در رؤیاهای کودکان کم سن و سال و تحت فشار نیازهای الزام آور جسمانی. آرزوی مورد نظر نخست باید تحریف شود و این کاری است که نیروهای محدودکننده سانسورگر در «خود» رؤیایین انجام می دهند. بدین ترتیب، رریای آشکار – ان گونه که در زمان بیداری به یاد می آوریم – شکل می گیرد. سانسور اعمال شده بر روی رؤیا آن آرزوی مکتوم را به قدری تحریف می کند که تشخیص ناممکن می گردد، لیکن روانکاوی می تواند آن را مجددا به منزله ترجمان نوعی ارضا یا تحقق یک آرزو بر ملا کند. درست مانند نشانه های روان رنجوری، رؤیا نیز مصالحه ای است بین دو دسته ی معارض از نیروهای ذهنی. پس آن قاعده ای که در نهایت می تواند جوهر رؤیا را تعریف کند، از این قرار است :

رؤیا تحقق (با تغییر شکل) یک آرزو (آرزویی سرکوب شده) است.

با مطالعه فرایند تغییر شکل آرزوی نهفته رؤیا به محتوای آشکار رؤیا (فرایندی که اصطلاحا «کارکرد رؤیا» نامیده می شود)، بیشترین اطلاعات را درباره حیات ناخودآگاه ذهنی فرا گرفته ایم :

«تعبیر رؤیا شاهراهی است که ما را به شناخت فعالیت های ناخودآگاه ذهن می رساند.»

 •  ترجمه هایی که از این اثر موجود است :

– «تعبیر خواب و بیماری های روانی» / ترجمه ایرج پورباقر / انتشارات آسیا، 1342

– «تفسیر خواب» / ترجمه شیوا رویگریان / نشر مرکز، 1382

 

دانلود متن لاتین کتاب (نسخه قدیم)

دانلود متن لاتین کتاب (نسخه تجدید چاپ شده)

1901 : آسیب شناسی روانی زندگی روزمره (The Psychopathology of Everyday Life)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

این اثر پژوهشی است در فرایندهای ناخودآگاه نهفته در کنش پریشی های بسیار متداول در زندگی روزانه، مانند فراموش کردن مطلبی، تپق زدن و اشتباه نوشتن کلمات.

فروید در این کتاب با استناد به نمونه های متعدد نشان می دهد که این قبیل وقایع واجد معنا هستند و به این سبب رخ می دهند که یک قصد آگاهانه با قصد سرکوب شده (یا در واقع ناخودآگاهانه) دیگری تداخل می کند.

به بیان دیگر، این اشتباهات از امیال سرکوب شده نشأت می گیرند و در واقع ترجمان آن ها هستند. اما شخصی که مرتکب اشتباهات یاد شده می گردد، آن ها را تصادفی و ناشی از فقدان تمرکز حواس قلمداد می کند.

فروید درباره این اثر می نویسد :

«روانکاوی همان وسیله ای را که برای تفسیر خواب مورد استفاده قرار می دهد جهت بررسی خطاهای لفظی و قلمی، فراموشی ها و عوامل سهوی افراد به کار می برد. این رساله که بیش از همه آثار من مورد استقبال خوانندگان قرار گرفته است کاملا به ثبوت می رساند که پدیده های مزبور به هیچ وجه تصادفی نیستند، از حدود توضیحات فیزیولوژیکی تجاوز می کنند و بسیار پرمعنی و قابل تفسیرند و نظریه ما را دائر بر اینکه این اعمال غیرعمدی روزانه با تمایلات مردود و واپس زده ارتباط دارند، تأیید می کند.»

محبوب ترین اثر فروید (نزد عامه مردم)، آکنده است از لطایفی سرگرم کننده از زندگی شخصی فروید، بیمارانش، روزنامه ها و سایر منابع!

 •  ترجمه هایی که از این اثر موجود است :

– «آسیب شناسی روانی زندگی روزمره» / ترجمه محمد حسین وقار / انتشارات اطلاعات، 1379

– «روانشناسی فراموشی» / ترجمه مهوش قویمی / نشر علم، 1386

دانلود متن لاتین کتاب (چاپ قدیم)

دانلود متن لاتین کتاب (جدید)

1905 : سه مقاله درباره نظریه جنسیت (Three Essays on the Theory of Sexuality)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

این کتاب (دومین اثر عمده فروید) و کتاب «تعبیر رؤیا» اصلی ترین و مهمترین دستاوردهای فروید برای دانش بشری است. او در کتاب یاد شده موضوعی را مطرح کرد که علم تا آن زمان به کلی از آن غافل مانده بود :

میل جنسی در دوره کودکی که از اوان طفولیت هم در کنش های جسمانی و هم در نگرش های ذهنی بروز پیدا می کند. – عناوین سه مقاله این کتاب عبارتند از : میل جنسی / حیات جنسی دوران کودکی / دوران بلوغ.

 •  ترجمه هایی که از این اثر موجود است :

– «سه امتحان درباره نظریه میل جنسی» / ترجمه رضا سید حسینی، 1327

– «سه رساله درباره تئوری میل جنسی» / ترجمه هاشم رضی / انتشارات آسیا، 1343

 

دانلود متن لاتین کتاب

 

1913 : توتم و تابو (Totem and Taboo)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

این اثر به عنوان بزرگترین دستاورد ادیبانه فروید از آن کرانه های بی پروای حدس و گمان است.

او در این کتاب که نخستین و مهمترین اثرش در زمینه مردم شناسی است، این فرضیه را بسط می دهد که : گام سرنوشت ساز از تاریخ ابتدایی به تاریخ تمدن را پسرانی بر می دارند که با عصیان علیه پدر منفور او را به هلاکت می رسانند. آنگاه نوعی نظام اجتماعی را پدید می آورند که بنیادی ترین عهد و پیمان آن خودداری از هلاکت رقیب و زمینه سازی برای استقرار اخلاق است.

به عقیده فروید ارکان اصلی وجه متعالی انسان (دین و اخلاق و حس اجتماعی)، در تکامل نوع انسان و از عقده پدر حاصل شدند : دین و قید و بندهای اخلاقی از فرایند مهار عقده ادیپ و حس اجتماعی از لزوم برطرف کردن رقابتی که در آن زمان در نسل جوان به قوت خود باقی مانده بود.

این کتاب دربرگیرنده 4 مقاله است که نخست جدا از هم منتشر شدند. عناوین آنها عبارتند از : ترس از زنای با محارم / تابو و دوگانگی عواطف / اعتقاد به تأثیر ارواح، جادو و قدرت مطلق ذهنیات / بازگشت دوره کودکیتوتمیسم.

 •  ترجمه هایی که از این اثر موجود است :

– «توتم و تابو» / ترجمه محمدعلی خنجی / کتابخانه طهوری، 1349

– «توتم و تابو» / ترجمه ایرج پورباقر / انتشارات آسیا

 

دانلود متن لاتین کتاب (چاپ قدیم)

دانلود متن لاتین کتاب (چاپ جدید)

 دانلود ترجمه فارسی کتاب

1914 : درباره خودشیفتگی (On Narcissism)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

 

خودشیفتگی مکانیسم دفاعی «خود» (Ego) است و مشخصه آن بخود مشغولی بیش از حد فرد است.

فروید قائل به دو گونه خودشیفتگی بود : یکی «خودشیفتگی اولیه» که فرایندی بهنجار است و در مراحل دهانی و مقعدی رشد روانی کودک صورت می گیرد، یعنی زمانی که او می کوشد نیازهای جسمی خود (خوردن غذا و دفع مدفوع) را ارضا کند و دیگری «خودشیفتگی های ثانوی» که نوعی روان رنجوری است و در مراحل بعدی زندگی در نتیجه دریغ داشتن نیروی شهوانی از مصداق های بیرونی امیال رخ می دهد.

 

دانلود متن لاتین کتاب

دانلود ترجمه فارسی کتاب

 

1920 : فراسوی اصل لذت (Beyond the Pleasure Principle)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

این اثر از بحث برانگیزترین نوشته های فروید است که در آن به ترویج نظریه ای تازه در مورد انگیزه ها و بیان فرضیه غرایز دوگانه زندگی (Eros) و مرگ (Thanatos) می پردازد.

 •  ترجمه ای که از این اثر موجود است :

– «ورای اصل لذت» / ترجمه یوسف اباذری / فصلنامه ارغنون – روانکاوی (1)، شماره 21

 

دانلود متن لاتین کتاب (چاپ قدیم)

دانلود متن لاتین کتاب  (چاپ جدید)

دانلود ترجمه فارسی کتاب

1923 : خود و نهاد (The Ego and the Id)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

 

فروید در این کتاب تبیین جامعی از ساختار ذهن و روال کار آن ارائه می دهد. از آنجا که این اثر جزو آخرین آثار فروید محسوب می شود، مفاد آن مبین اندیشه های کمال یافته او درباره مفاهیم اساسی روانکاوی (از قبیل تقسیم ذهن به 3 لایه آگاه و نیمه آگاه و ناخودآگاه، و همچنین نحوه شکل گیری سه حوزه مختلف روان که فروید آنها را «نهاد» و «خود» و «فراخود» می نامید) است.

 •  ترجمه ای که از این اثر موجود است :

– «خود و نهاد» ترجمه حسین پاینده / فصلنامه ارغنون، شماره 3، پاییز 1373

دانلود ترجمه سه فصل از این کتاب

 

1927 : آینده یک پندار (The Future of an Illusion)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

از دیدگاه فروید دین روان آزردگی جهانی نوع انسان است و تجلیات دینی را صرفا باید نمونه ای از علائم روان رنجوی در افراد بازشناخت.

او مسئله ایمان به خدا را ، تثبیتی از یک آرزوی حفاظت و حمایت کامل توسط وجودی پدرگونه می داند (ایده خدای قادر مطلق را به عنوان تجلیل جمعی از انگاره پدر فردی تفسیر می کند)، بیان میلی برای کمک شدن و نجات یافتن، در حالی که بشر با بیدار شدن از پندارهای کودکانه و به کار بردن خرد و مهارت خود، اگر نتواند خود را نجات دهد، لااقل می تواند به خویشتن کمک کند.

فروید درباره این اثر می نویسد :

«من در آینده یک پندار کمتر به عمیق ترین سرچشمه های احساس دینی پرداخته ام، بلکه بیش تر به این مطلب توجه کرده ام که فرد عادی، از دین خود چه می فهمد. و نیز به سیستم آیین ها و وعده هایی که از یکسو معماهای این جهان را برایش چنان کامل توضیح می دهند که رشک آدمی برانگیخته می شود و از طرف دیگر او را مطمئن می سازند که تقدیری زندگی او را به دقت زیر نظر دارد و ناکامی های احتمالی را در زندگی پس از مرگ جبران خواهد کرد. فرد عادی نمی تواند این تقدیر را جز در هیئت پدری متعالی تصور کند. فقط چنین وجودی می تواند نیازهای فرزندان آدم را بشناسد و در اثر دعاهای آنها رئوف شود و با نشانه های توبه آنها نرم شود. روشن است که همه این ها آنقدر کودکانه و دور از واقعیت است که برای یک طرز فکر بشر دوستانه، دیدن این اکثریت انسان های فانی هرگز نمی توانند از این دید به زندگی فراتر روند، دردناک است.»

در فرهنگ روانکاوی عقیده ای توهم یا پندار نامیده می شود که در شکل یابی و ایجاد آن میل و آرزویی عامل تعیین کننده تلقی شود. (منظور از «پندار» یا «توهم»، اعتقادات مبتنی بر امیال و آرزوهاست.)

 •  ترجمه هایی که از این اثر موجود است :

– «آینده یک توهم» / ترجمه محمود نوائی

– «آینده یک پندار» / ترجمه هاشم رضی / انتشارات آسیا، 1342

 

دانلود متن لاتین کتاب

1930 : تمدن و ناخرسندی های آن (Civilization and Its Discontents)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

انسان (به دلایلی که فروید از توضیح آن ناتوان است)، آفرینش تمدن را آغاز می کند و درست به همین دلیل از ارضای آنی و کامل غرایزش باز می ماند. غریزه ناکام به نیروی غیرجنسی روحی و روانی تبدیل می شود و اساس تمدن را شکل می دهد. هرچه تمدن بیشتر رشد می کند، بشر بیشتر به والایش (sublimation) می پردازد، اما در عین حال تکانه های لیبیدویی آغازینش را ناکام تر می سازد. بشر از یک سو خردمند و فرهیخته تر و از سوی دیگر افسرده تر از بشر ابتدایی می شود و بیش از پیش نژند می گردد، چرا که غرایزش شدیدا ناکام می شود. به این ترتیب، انسان از تمدنی که خود آفریده، دلزده و ناخرسند می گردد.

 • ترجمه هایی که از این اثر موجود است :

– «ناخوشایندی های فرهنگ» / ترجمه امید مهرگان / انتشارات گام نو، 1382

– «تمدن و ملامت های آن» / ترجمه محمد مبشری / نشر ماهی، 1383

– «تمدن و ناخشنودی های آن» / ترجمه خسرو همایون پور / انتشارات امیرکبیر

 

دانلود متن لاتین کتاب (چاپ قدیم)

دانلود متن لاتین کتاب (چاپ جدید)

دانلود ترجمه فارسی کتاب

1938 : رئوس نظریه روانکاوی (An Outline of Psychoanalysis)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

او درباره این اثر می گوید :

«هدف من در این نوشته کوتاه این است که اصول و مبانی روانکاوی را تدوین و به نحو به اصطلاح غیر استدلالی بیان کنم، یعنی به موجزترین و سرراست ترین شکل ممکن. طبیعتا مقصود من این نیست که خواننده به این نظریه ایمان آورد یا اعتقاد راسخی به آن پیدا کند.

آموزه های روانکاوی مبتنی بر مشاهدات و تجربیات بی شمارند و فقط آن کسی که مشاهدات و تجربیات مذکور را در مورد خود و دیگران تکرار کرده باشد می تواند به قضاوتی شخصی درباره این نظریه برسد.»

ترجمه ای که از این اثر موجود است :

– «رئوس نظریه روانکاوی» / ترجمه حسین پاینده / فصلنامه ارغنون – روانکاوی (2)، شماره 22

دانلود ترجمه فارسی کتاب

 

1939 : موسی و یکتاپرستی (Moses and Monotheism)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

این کتاب آخرین اثری است که فروید پیش از مرگ خود به پایان رساند.

او طرح کلی این کتاب را در سال 1934 نوشت، اما تردید درباره اعتبار استدلال هایش و همچنین ملاحظات سیاسی و مصلحت اندیشی مانع از انتشار این کتاب برای مدت طولانی شد، و تنها پس از مهاجرتش (به انگلستان) بود که اجازه انتشار دست نوشته کامل و تجدید نظر شده را داد.

کتاب یاد شده را (که مبانی مطالب آن فاقد برهان علمی و فقط احتمالات روان شناختی است)، بسیاری از متخصصان و منتقدان از نظر درستی تاریخی رد کرده و مردود شمرده اند.

 • ترجمه هایی که از این اثر موجود است :

– «موسی و یکتاپرستی» / ترجمه قاسم خاتمی، 1348

– «موسی و یکتاپرستی» / ترجمه هورا رهبری / فرهنگ صبا، 1387

 

دانلود متن لاتین کتاب

دانلود ترجمه فارسی کتاب

 

مقالات فروید درباره آثار هنرمندان و نویسندگان

 

1907 : هذیان و رؤیا در «گرادیوا» ی ینسن

(Delusions and Dreams in Jensen’s Gradiva)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

این نوشته نخستین پژوهش مهم فروید درباره یک اثر ادبی است. آنچه در این اثر مورد توجه او قرار می گیرد رؤیای قهرمان داستان است. فروید در این باره می نویسد :

«من در اثر مطالعه روانکاوانه رمان کوچکی به نام «گرادیوا» اثر ویلهلم ینسن نشان دادم که رؤیاهای ساخته و پرداخته یک نویسنده را می توان همچون خواب های حقیقی تفسیر نمود، (راه پر پیچ و خمی را که از میل وافر آرزوی ناخودآگاهانه به تحقق آن آرزو در آثار هنری منتهی می شود معلوم کرد)، بنابراین در فعالیت خلاقه شاعر نیز همان مکانیسم های ناخودآگاهی که در تشکیل خواب با آنها مواجه شدیم دخالت دارند.»

این اثر هنری (که نمونه ای است از خاطرات سرکوب شده دوران کودکی) تأیید می کند که غیر منطقی ترین اعمال ما تحت تأثیر خاطرات (و حتی خاطرات فراموش شده) دوران کودکی است.

 • ترجمه ای که از این اثر موجود است :

– «هذیان و رؤیا در «گرادیوا» ی ینسن» / ترجمه محمود نوائی، 1334

 

دانلود متن لاتین کتاب

دانلود ترجمه فارسی کتاب

 

1914 : موسای میکل آنژ (The Moses of Michelangelo)

دانلود کتاب‌ها و مقالات زیگموند فروید

این مقاله فروید (که نخست بدون نام نویسنده در نشریه ایماگو (Imago) که به کاربرد روانکاوی در علوم ذهن می پرداخت منتظر شد)، مروری عالمانه و مفصل است بر چیزهایی که مورخان هنر درباره این مجسمه نوشته اند.

– او در این مقاله می کوشد تا قیافه شناسی مجسمه موسا را با نیت میکل آنژ مرتبط کند.

 

دانلود متن لاتین کتاب

دانلود ترجمه فارسی کتاب

 

1928 : داستایفسکی و پدرکشی (Dostoevsky and Parricide)

فروید در این نوشته به بررسی آنچه خود «شخصیت غنی داستایفسکی» می نامد، می پردازد و برای این منظور رمان برادران کارامازوف را انتخاب می کند که به زعم او همسنگ بهترین آثار ویلیام شکسپیر است :

«برادران کارامازوف عالیترین رمانی است که تا کنون نوشته شده است، و برای ارزش نهادن بر قطعه مشهور به «مفتش اعظم» – که در ادبیات جهان کم نظیر است – هر چه گفته شود کم است.»

نحوه تحلیل این رمان بر حسب روانکاوی نگارنده اش (داستایفسکی)، یکی از بهترین نمونه های نقد ادبی فرویدی است که امروزه هم مورد استناد بسیاری از منتقدان هوادار نقد روانکاوانه قرار می گیرد.

«مشکل بتوان گفت که هر سه شاهکار بزرگ ادبات همه اعصار (ادیپ شهریار نوشته سوفکل، هملت نوشته شکسپیر، و برادران کارامازوف نوشته داستایفسکی) بر حسب اتفاق به موضوعی یکسان (پدرکشی) می پردازند. علاوه بر این، در هر سه اثر یاد شده انگیزه ارتکاب به این عمل نیز (رقابت جنسی برای تصاحب یک زن) بر ملا می شود.»

 • ترجمه ای که از این اثر موجود است :

– «داستایفسکی و پدرکشی» / ترجمه حسین پاینده / فصلنامه ارغنون، شماره 3، پاییز 1373

دانلود ترجمه فارسی کتاب

زیگموند فروید آثار دیگری نیز دارند که در توان ما نیست اونها را هم در اینجا ذکر کنیم.

برخی از ترجمه های صورت گرفته از بخش هایی از آثار فروید در زیر موجود می باشند :

شرحی کوتاه درباره روانکاوی

ماتم و ماخولیا

تحقق آرزو

کارکرد رویا

ضمیر ناخودآگاه

ایرما : تفسیر یک خواب

فراموشی اسامی خاص

خاطرات کودکی و خاطرات پنهانگر

فراموش کردن اسامی و ترتیب کلمات

 

منبع:sps.blogsky.com

درباره زیگموند فروید در ویکی‌پدیا بیشتر بخوانید….

یک فراکاو

عاشق روانشناسی و گفتگو درباره اون هستم. در ۱۴ سال گذشته با علاقه در حوزه وب با تمرکز بر روی موضوع روانشناسی فعال بوده و هستم. /// جهان بیمار و رنجور است/// دو روزی را كه بر بالین این بیمار باید زیست/// اگر دردی ز جانش برندارم ناجوانمردی است

نوشته های مشابه

‫3 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا