دسته‌بندی نشده

تست روانشناسی – در این تصویر چه می بینید؟ – T.A.T

دانلود کارگاه های یک فراکاو:

++ کارگاه آموزشی درمان مشکلات جنسی (سکس تراپی)

++ دانلود کارگاه مشاوره ازدواج و خانواده

++ دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

++ دانلود دوره کاربردی درمان اختلالات اضطرابی

++ دوره تکمیلی درمان شناختی رفتاری اختلالات روانی

++ دانلود دوره درمان اختلالات روانی با رویکرد شناختی رفتاری – CBT :

++ دانلود دوره کاملا کاربردی درمان مشکلات جنسی زوجین و زوج درمانی

++ دانلود کارگاه بازی درمانی play therapy

===========================================

این یک تست روانشناسی است، و زیرمجموعه آزمون های فرافکن با نام T.A.T می باشد.  ما می خواهیم داستانی که با دیدن این تصویر در ذهن شما شکل می گیرد را در یک فراکاو درج نمایید. کلیه داستانک ها شما قابل تحلیل روانی می باشند و می تواند گوشه ای از شخصیت شما را برایتان روشن کند. توصیه می کنیم که حتما مدت زمان را از زمانی که عکس را می بینید تا داستان را تمام می کنید، برای ما بنویسید.

از همه عزیزان درخواست داریم که اولین افکاری که با دیدن این تصویر می بینید را در قسمت دیدگاه ها درج نمایید.

تست روانشناسی پرسشنامه فرافکن

——-   توضیح بیشتر درباره آزمون T.A.T  ———

آزمون T.A.T در سال ۱۹۳۵ توسط کریستینا مرگان (Christina Morgan) و هنری مورای (Henry Murray) روان‌پزشکان آمریکایی تهیه شده است. مواد این آزمون شامل ۳۰ تصویر است که به گروه‌های ده‌تایی تقسیم می‌شوند. معنا و مفهوم این تصاویر مبهم بوده، با شرایطی به آزمایش شونده معرفی می‌شوند و از او می‌خواهند تا داستانی درباره هر یک از آن‌ها بیان کند. بعضی از کارت‌ها به کودکان، برخی به زنان و پاره‌ای دیگر به مردان اختصاص دارد.
آزمون اندریافت موضوع، بر این فرضیه مبتنی است که آزمودنی خود را با قهرمان اصلی داستانی که می‌سازد همانند می‌کند…

آزمون اندریافت موضوع (TAT) یک روش فرافکنی است که شامل تعدادی تصویر است و در آن از آزمودنی خواسته می شود درباره آنچه که فکر می کند در هر تصویر رخ می دهد داستانی بسازد. موری آزمون TAT را به صورت زیر توصیف می کند: روشی که برخی از سایق ها، هیجان ها، احساسات، عقده ها و تعارض های بارز شخصیت را برای تفسیرکننده تعلیم دیده آشکار می سازد. ارزش این آزمون به ویژه در این است که گرایش های اساسی و بازداری شده ای را منعکس می کند که آزمودنی به دلیل عدم تمایل به افشای آنها یا به سبب ناهشیاری نسبت به این گرایش ها نمی تواند به آنها اعتراف کند.

این آزمون با نقاشی های فرافکنی یا آزمون های از نوع لکه جوهر مانند آزمون رورشاخ یا هولترمن تفاوت دارد. زیرا کارت های TATمحرک ساخت دارتری ارائه می دهند و مستلزم پاسخ های کلامی سازمان یافته تر و پیچیده تری هستند علاوه بر این TAT بیشتر به روش های تفسیر کیفی استوار است و به جای ساخت زیربنایی اساسی شخصیت، ویژگی های اینجا و اکنون موقعیت های زندگی فرد را مورد سنجش قرار می دهد.

TAT از ابتدای تدوین تاکنون یکی از آزمون های روانی بوده است که در بررسی های بالینی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و برای تدوین بسیاری از متون مشابه الگو واقع شده است. آزمون TAT از ۲۰ کارت با تصویرهای مبهم تشکیل شده است به آزمودنی راهنمایی می شود که درباره هر تصویر داستانی بسازد و در این داستان درباره آنچه که هم اکنون می گذرد افکار و احساسات قهرمانان آنان، رویدادهایی که وضعیت فعلی را موجب شده اند و نتایج پایانی داستان توضیح دهد. کوشش برای شناخت افراد بر اساس تفسیرهایی که از جهان خود به عمل می آورند تاریخی طولانی و اغلب قابل احترام دارد تفسیر نقاشی ها (و به طور کلی آزمون فرافکنی) عمدتا به نظریه روان تحلیل گری مبتنی است.

یکی از فرض های اساسی این شیوه آن است که بسیاری از جنبه های مهم شخصیت از طریق خودسنجی هوشیارانه به دست نمی آید و لذا پرسشنامه ها برای این منظور ارزش محدودی دارند. برای به دست آوردن تصویر دقیق از جهان درونی شخص باید راهی انتخاب شود که از تفاوت ها و دفاع های ناهشیار پیشگیری شود. بنابراین از دیدگاه روان تحلیل گری یک رویکرد غیرمستقیم مانند استفاده از نقاشی های فرافکنی امری اساسی است. نقاشی های فرافکنی فنون بیانی هستند زیرا جنبه هایی از خصایص شخص را هنگامی که به گونه ای از فعالیت می پردازند نشان می دهند. نمونه های دیگری از متون بیانی عبارتند از تفسیر بازی نقش، نمایش، بازی کودکان یا فهم معنای پنهان لطیفه گویی ها. به طور کلی در کاربرد فنون بیانی فرافکنی، رویکردهای بسیار گوناگونی وجود دارند که نقاشی های فرافکنی از آن جمله اند. بعضی از متخصصان بالینی از آزمودنی می خواهند که صرفا تصویر یک آدم بکشد در صورتی که دیگر متخصصان بالینی ممکن است از او بخواهند که تصویری از جنس مخالف، یک خانه و یک درخت را نیز ترسیم کند و درباره آنچه که کشیده است داستانی بسازد و یا از رنگ یا مداد رنگی استفاده کند.

روش اجرا و تفسیر آزمون فرافکن TAT

در اجرای آزمون، به آزمودنی می‌گویند «من چند تصویر به شما نشان می‌دهم. می‌خواهم درباره هر تصویر داستانی برایم بگویی. به من بگو چه رویدادهایی این داستان را به وجود آورده، هم اکنون چه چیزی در داستان اتفاق افتاده است، قهرمانان داستان چه فکر می‌کنند و چه احساسی دارند و سرانجام داستان چه خواهد شد؟». نیز به آزمودنی گفته می‌شود که برای گفتن داستان هر کارت تقریبا ۵ دقیقه فرصت دارد. در طرح اولیه آزمون، ۲۰ کارت در دو جلسه یک ساعتی(در هر جلسه ۱۰ کارت) اجرا می‌شد. اما در عمل، معمولا در مورد هر آزمودنی ۱۰ تا ۱۲ کارت اجرا می‌شود.

آزمایش‌کننده باید تمام گفته‌های آزمودنی را کلمه به کلمه یادداشت کند. آزمایش‌کننده لازم است زمان واکنش آزمودنی(فاصله زمانی بین ارایه کارت به آزمودنی و نخستین پاسخ وی) را نیز اندازه‌گیری و ثبت کند. از روی زمان واکنش می‌توان مشخص کرد که آزمودنی در کدام یک از کارت‌ها مشکل داشته است. چون هر کارت برای فراخوانی موضوع‌ها، نیازها و تعارض‌های خاص خود طراحی شده است. زمان واکنش طولانی و غیرعادی ممکن است بیان‌گر مساله خاصی باشد. آزمایش‌کننده ماهر، از داستان‌ها، نیازها، هیجان‌ها، احساسات، عقده‌ها، تعارض‌ها و فشارهای بیرونی آزمودنی که او را آزار می­دهند، اطلاعاتی به دست می‌آورد.

در مورد آزمون T.A.T نظام‌های نمره‌گذاری و تفاسیر گوناگونی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دو گروه تفسیر کمی و کیفی طبقه‌بندی کرد. تفسیر کمی آزمون، کمتر مورد پذیرش عام قرار گرفته است. به سبب پیچیدگی و وقت‌گیر بودن روش‌های کمی تفسیر آزمون، اغلب روان‌شناسانی که T.A.T را به کار می‌برند روش تفسیر کیفی را ترجیح می‌دهند. تقریبا در همه روش‌های تفسیر آزمون، قهرمانان، نیازها، فشارهای محیطی، موضوع‌ها و نتایج مورد توجه قرار می‌گیرند.

قهرمان، چهره‌ای در داستان است که ظاهرا آزمودنی با وی همانندسازی می‌کند. چهره‌ای که به گوینده داستان شباهت بیشتری دارد، به عنوان قهرمان در نظر گرفته می‌شود. انگیزه‌ها و نیازهای قهرمان اهمیت خاصی دارند. در بیشتر روش‌های تفسیر از جمله در تفسیر ارایه شده توسط موری، شدت، تداوم و فراوانی هر یک از نیازها به عنوان شاخص‌هایی برای اهمیت داشتن و مربوط بودن نیازها در نظر گرفته می‌شوند. اصطلاح “فشار خارجی” در تفسیر T.A.T، به نیروهای محیطی که در ارضای نیازها مشکل ایجاد می‌کنند یا ارضای نیازها را تسهیل می‌کنند گفته می‌شود. برای تعیین اهمیت نسبی این نیروها باید به عواملی مانند فراوانی، شدت و تداوم توجه شود. به نظر بعضی از متخصصان، قسمتی از پاسخ‌ها یا نشانه‌ها در آزمون T.A.T نشان‌گر برخی اختلال‌های روانی است. به عنوان مثال؛ کندی یا درنگ طولانی در پاسخ دادن به تصاویر ممکن است نشانه افسردگی باشد.
این‌که آزمودنی‌های مختلف به یک تصویر پاسخ‌های متفاوت می‌دهند نشانه ارزش بالقوه آزمون T.A.T برای شناخت خصایص شخصیتی است.

::: پیشنهاد می کنیم مطالب تازه زیر را نیز بخوانید ::::

[archives limit=10]

یک فراکاو

عاشق روانشناسی و گفتگو درباره اون هستم. در ۱۴ سال گذشته با علاقه در حوزه وب با تمرکز بر روی موضوع روانشناسی فعال بوده و هستم. /// جهان بیمار و رنجور است/// دو روزی را كه بر بالین این بیمار باید زیست/// اگر دردی ز جانش برندارم ناجوانمردی است

نوشته های مشابه

‫201 دیدگاه ها

 1. در تصویر زنی دیده می شود که از مستی و بی تفاوتی مردش نسبت به زندگی شان ناراحت است

 2. در تصویر زنی دیده می شود که از مستی و بی مسئولیتی مردش نسبت به زندگی شان ناراحت است…مردی که توجهی به زندگی نداره …مردی که وقتی بالباس بیرون توی تخت خواب خوابش برده یعنی خیالی براش نیست که فردا چه ساعتی بایدبیداربشه وبره سرکار…یابراش خیالی نیست چه جورمیخواد جوابگوی نیازهای همسرش وتامین مخارج زندگی خودش وهمسرش باشه …زن توی عکسم به نظرم زنی هستش که خانواده ای نداره که بتونه مشکل دائم الخمربودن همسرش رو باهاشون درمیون بگذاره وکمکی برای حل این مشکل ازشون بخواد یا اگر هم خانواده ای داره نمیخواد آبرو ویا اعتبارهمسرش روجلوشون ازبین ببره…امان ازمردبی خیال …اینجور مردها زنشون رو اززندگی بیزارمیکنن ومدام زندگیشون پر ازاسترس واضطراب هستش…6یا 7 دقیقه نگاه کردم…ولی توی یک دقیقه اول تنهایی وبی پناهی زن رواحساس کردم.

  1. من توی تصویر زنی رو دیدم که از مرگ همسرش ناراحت بود و داغدار اون بود

 3. زنی که همیشه مورد بی مهری همسرش قرار داشته.او همواره سعی در داشتن یک رابطه عاطفی با همسرش داشته ولی همه تلاش های او به دلیل شخصیت مریض، خشک و غیر منعطف همسرش بی نتیجه بوده است.و حالا بعد از سال ها بی توجهی و بی مهری خسته و غمگین است اما هیچ کاری نمی تواند انجام دهد چون او ….رها

 4. مای بود که به آغوش شک کرده بود دردل مدام دعا میخواند که افکار او باطل باشد دیگر طاقت نیاورد و شروع به گشتن جیب او کرد خدای من چی میبینم نمیتونه اینجوری باشه پس درست چرا دنیا در زیر پاهایش استقامت وزن او را نداشت صدای خورد شدن استخوان هایش را میتوانست شنید دنیا تیره تا شده بود آخر مگر میشود امید او نا امید شده بود مگه چی کم داشت چرا آخه چرا دیگر چه باید میکردم که نکردم

 5. ب نظر میرسه زنیه ک همسرش تازه مرده باوجود همه ی بدیایی ک مرده بهش کرده بود ولی تنها پناهش بود.الان پناهشو از دست داده.مرد خشنی بوده زنه ب خاطر اینکه تنها شده خیلی ناراحته درسته مرده اذیتش میکرده ولی زنه دوستش داشته

 6. مرد خيلى راحت خوابيده. يا بسيار خسته ست يا از شدت بى نيازى اش به زن . يعنى شايد از طرف شخص ديگرى نيازش تامين شده که با لباس و بدون احساس اينکه همسرش کنارش نيست به خواب رفته . من حتى صداى خر و پفش رو هم مى تونم بشنوم. زن از موضوعى ناراحته . آرام گريه مى کنه چون مايل نيس مرد بفهمه که اون ناراحته احتمالا چون علت ناراحتيش همون مرده و نمى خواد که مورد سوالى قرار بگيره که پاسخش شکسته شدنه غرورشه .با اينکه پنجره روشنه اما من حس کردم که بايد شب باشه. اين زن عاشقه و مرد نيست. زن از شکست واهمه داره و مرد از بودن و موندن زن مطمئنه.
  اين نوشته را در 11 دقيقه نوشتم.

 7. زن وشوهری که زن علیرغم مراقبت هایش شوهرش از دنیا میرود و زن دل شکسته از این اتفاق و و وضعیت ناشناخته ای که در انتظارش است مستاصل ل با این غم رو برو شده است .

 8. این تصویر زنی رو نشون میده که وقتی میخواسته بخوابه چیزی در چشمش میره مجبور به ترک اتاق میشه ( کمتر از 30 ثانیه )

 9. درود بر شما.اولین بار که نگاهم به عکس افتاد عکس زنی رو دیدم که از این که همسرش نمیتواند غرایض جنسیش را ارضا کند در رنج است و به ناچتر یا درکنارش می خوابد و یا اورا ترک می کند
  ولی برای بار دوم عکی رو مشاهده کردم تصویر زنی رو دیدم که شوهرش را درحال مرگ دید واورا ترک میند
  برای بار سوم عکسی رو مشاهده کردم که زنه باس به زور بره با کسی که دوستش ندارد و متاسفانه همسرش هم هست و از بودنش رنج می برد هم خواب باش

 10. زنی که خواسته پیش شوهرش بره، اما اونو کنار یه زن دیگه(تو قسمتی از تخت که دیده نمیشه:|) میبینه و میفهمه با وجود عشقی که به پای شوهرش ریخته، بهش خیانت شده…

 11. زنی که مطلقه است و با یه مردی که خیلی هم دوستش نداشته رابطه جنسی برقرار کرده مرده الان عین خرس گرفته خوابیده ولی زنه بخاطر اینکارش دچار افسردگی شده و گریه میکنه که چرا با این مرد سکس داشته ، اخرش خانمه توبه میکنه که دیگه اینکارو تکرار نکنه ولی احتمالن بازم اینکارو بکنه چون زن جوونی هست و نیاز شدیدی به همدم داره!

  فکر کنم بس باشه داستانم

 12. مرد از شدت سختی و نا امیدی دست به خودکشی زده و همسرش با دیدن این صحنه شوکه شده و گریه میکند…

 13. 1.شاید مرده داشته خود ارضایی می کرده و زنه فهمیده و ناراحت شده یا 2.مرده با زن دیگری رو تخت در ارتباط بوده 3.یا اینکه مرده مرده 4.یا اینکه مست کرده بوده و زنه نازاحت شده 5.یا اینکه زنه خودشو برای مرده خوشگل کرده بوده و دامن پوشیده وشرتشو در آورده از زیر وچونکه می بینه مرده خوابه الکی گریه می کنه تا بیدارشه بیاد و اونو بکنه (دیگه ذهنم کلماتش اینحوریه بی ادبی ) 5.زنه خسته شده از بی خیالی مرده و داره برای بد بختیش واین همه مشکل گریه می کنه .6.شاید داره درو باز می کنه فرار کنه {فیلمایی که دیدم و زندگی آشنایانم و خودم خیلی تاثیر گذاشته اما بیشتر این مور د اولی فکر کنم بیشتر منو برای خودم لو داد

 14. این زن نصفه شب ازخاب بیدارمیشه.ازرخت خاب بیرون میادوتنهاگریه میکنه.تنهای تنها.چون مشکلش اینه که قبل ازازدواجش عاشق مرددیگه ای بوده وبهش نرسیده.وفک کرده ک بهرحال نمیتونه خودشوبکشه .مجبوره ب زندگی ادامه بده ..یه روزم بامرددیگه ای ازدواج کنه..ولی وقتی زمان میگذره میفهمه این اون احساسی نیست ک بایدباشه.این درست نیست.این چیزی نیست که خوشحالش کنه.وحالاهیچ کاری نمیتونه بکنه.

 15. زنه با يكي ديگست ولي فقط داره زندگي مي كنه و عمرشو بدون هيچ عشقي تلف مي كنه چون دلش پيش كس ديگه اي گيره چون اگر پيش بهترين آدم دنيا هم زندگي كنه هميشه يكي توي فكرش هست كه اونو با تموم دنيا هم نميتونه عوض كنه.چون آدم فقط يك بار به طور واقعي عاشق ميشه بقيش يا هوسه يا دوست داشتن معمولي يا اين كه اگر دوباره عاشق بشه بين دو تا حس عشق و هوس گير ميكنه ولي كسي كه آدم واقعا عاشقش باشه هيچ وقت از يادش نميره ولي تا لحظه اي كه آخرين نفساي زندگيشو ميكشه به يادشه.

 16. مرد در اینجا توسط زنش کشته شده.به نظر میاد زنش به خاطر اینکه مرد دیگه ای رو دوست داشته و از شوهرش خوشش نمیومده و به خاطر مصرف قرص های افسردگی و خوردن الکل تو حال خودش نبوده و برای رسیدن به خواسته های خودش حاضر شده شوهرشو خفه کنه….و بعد که میفهمه چیکار کرده گریه و زاری میکنه و چراغارو خاموش میکنه و خونه رو ترک میکنه تا خودشو تسکین بده ……..

 17. داستان ترکیبی از عشق خیانت و قتل هست.دختر در حد جنون عاشق پسر هست،اما پسر بهش خیانت کرده،نه فقط با جنس مخالف،ی کار غیر قابل تحمل کرده،دختر به دلایلی مجبوره پسر رو بکشه.ی شب رویایی ترتیب میده برای اخرین بار با بیشترین عشق ممکن با پسر شب رو میگذرونه.وقتی پسر خوابش میبره چند ساعت تماشاش میکنه برای بار اخر تو خواب میبوسدش و بعد پسر رو میکشه.تمام لحظات اشک چشماشو پر کرده انقدر که همه چیز رو تار میبینه.وقتی پسر رو میکشه و سیر به چهره اون بعد از مرگش نگاه میکنه دوباره میبوسدش و درحالیکه در حد مرگ گریه میکنه به بیرون از خونه میدوه و خودش رو از بالای ی صخره روبه دریا که لی نهایت زیباست به پایین پرت میکنه.و روح پسر که منتظرش هست دست روح دختر رو میگی ه و با هم به سمت اسمون ابی که با نور درخشان شده پرواز میکنند.لی

 18. این زنه دیشب شوهرش مست اومده خونه وزده همه چیزو پکونده وبه زور هم….
  حالا هم رفته کپه مرگشو گذاشته زنه هم از درد میگرید
  جواب نمیدید؟؟؟؟؟

 19. زنه دیشب به همسرش خیانت کرده و حالا که بیدار شده پشیمونه و معشوقش هم بی خیال توی تخت خوابه خوابه

 20. زنی که از بالین همسرش گریان برمی خیزد و از اتاق بیرون می آید. زیرا همسرش حالش بد است

 21. تصویر یک زن رو نشون میده که ناراحته از اینکه شوهرش دائم الخمره و این خیلی تو زندگیش تاثیر داره و باعث رنجش زنه هست مرده هم اهمیت نمیده و مست میاد خونه و همش خوابه تو مستی به زندگی و زنش اهمیت نمیده

 22. زنی که با آرزوی ی زندگیرویایی ازدواج کرده…ولی با ی زندگی روبه رو شده که شوهرش به هر دلیلی ی آدم بازنده است که از ضعف به سمت مشروبات الکلی رفته و آخر شب هم مست بدون توجه به احساسات زن که از صبح انتظار شب رو میکشیده که یکم درک بشه خوابیده…حس میکنم این زن خیلی قوی و درون گرا و با مسولیت …چون حتی تو این وضعیت اجازه نمیده که همسرش متوجه ناراحتی و ضعفش بشه…هم به خاطر غرورش هم به خاطر اینکه هنوز امید به زندگیش داره و دوست نداره شوهرش متوجه بشه…از اینکه زن مرتب موقع خواب مطمینا هنوز دنبال زندگی رویایه…و از اول هم رابطه شون بر پایه احساس شکل نگرفتع

 23. ساعت ٢نيمه شب است.با صداي بلند كوبيده شدن چيزي ب در خانه سراسيمه از خواب پريدم و خودم را ب در رساندم.صداي همسرم را شناختم و در را باز كردم.با باز شدن در وزن همسرم ب روي من افتاد و در پي او بوي بد و زننده ي مشروب ب مشامم رسيد .با تمام تواني ك داشتم همسرم را ب تخت رساندم و رفتم ك چراغ را خاموش كنم.شايد ك چراغ زندگيم هم در اين شب خاموش ميشد
  🙂

 24. این زن فهمیده که شوهرش معتاده و دیگه راهی برای جبرانش نیست
  اون بالاخره فهمیده که شوهرش چرا هر روز اونو می زنه و بخاطر این به فکر فرو رفته

 25. این تصویر بیانگر ناکامی در روابط زناشویی است که معمولا مردان به این باور نرسیده اند که باید از تپه شهوت و به ارگاسم رسیدن دیت به دست همسر خود باشند و در اواسط نزدیکی دست همسر خود را رها می کنند و معمولا زن در این مقوله ناکام میماند
  و این بحث یکی از مهمترین مباحثی است که در باره دوستی و معاشقه باید رعایت شود
  من احساس میکنم بسیاری از مشکلات روحی روانی و افسردگی ها از نقطه جنسی بروز میکند

 26. اون زن یه مشکلی داره والبته یه رابطه و نسبت نزدیکی با اون مرد ک رو تخت خوابیده داره انگار از چیزی ناراحته و گرنه دلیلی نداره که موقع خواب تخت خوابش رو ترک کنه چون داره به سمت در میره انگار میخواد اون مرد و اون محیط زندگی رو ترک کنه حالا به هر دلیلی و البته دلیلشم به تصویر مربوط نمیشه پس ذهنشه _

 27. زندگی که دچار مشکل شده و مرد دوستش نداره ولی اون انیدر وابسته است نمیتونه بره.حالا ام شب که مرده خوابه تصمیم‌میگیره بره و از منتی که‌مرد سرش میذاره و میگه دوستت ندارم خلاص‌بشه ولی انقور دوستش داره که نمیتونه بره.اشکاش از سر ناچاریه.یطرق دلش و یه طرف مردی که میگه دوستت ندارم و از سر ترحم باهاتم
  میشه تحلیل رو برام‌بفرستید؟

 28. ممنون از شما واقعا همونی بود که می خواستم،کامل و بدون نقص

 29. از این که همسرش بیمار و داره رنج میکشه ناراحته و داروهاشو به همسرش داده اومده بیرون از اتاق به خاطرش رنجی که همسرش داره میکشه ناراحته و به خاطرش داره گریه میکنه

 30. در تصویر زنی دیده می‌شود که دچار اختلالات روانیس،شب در حالی که در کنار هم بودند در حالتی که اون اختلالات بهش دست میده شوهر خودش را کشته ،بعد از این که به خودش اومده خیلی ناراحت شده و از اتاق خارج میشه،چراغ رو خاموش میکنه و از صحنه دور میشه

 31. اولش به نظر می اومد که زنه از مرگ همسرش داره گریه می کنه اما وقتی بیشتر نگا کردم به نظرم اومد مرده خوابه و نتونستم هیچی ربطی بین گریه ی اون زن و اون مرد خواب میدا کنم

 32. زنه شوهرشو کشته و داره تظاهر با ناراحتی میکنه. احتمالا قراره این خبر رو به بقیه بده که مرد بر اثر سکته…یا بیماری مرده. از نظر من زن چیزی بین گریه و شادیه.

 33. من زنی رو دیدم که عاشق و شیفته همسرشه و چون نمیتونه توی اون لحظه کمکی به عشقش کنه و اونو از تو منجلابی که توش گیر کرده بکشه بیرون خیلی ناراحته و اشک میریزه ولی با این حال حاظر نیست اتاقو ترک کنه چون در اتاق باز هست دست زن روی دستگیره هست و هنوز داخل همون اتاقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا