۱۸ فیلم سینمایی روانشناسی، ویژه دانشجویان روانشناسی

فیلم یک رسانه قدرتمند برای کاوش در معنای انسان بودن است و نگاهی اجمالی به طبیعت انسان در بهترین حالت یا بدترین حالت و هر جای بین این دو را به ما ارائه می‌دهد. شاید به همین دلیل است که فیلم‌هایی که گستره مباحث روانشناختی را جستجو می کنند کم نیستند و از طرفی فیلم …

۱۸ فیلم سینمایی روانشناسی، ویژه دانشجویان روانشناسی ادامه نوشته »