روانشناسان و نظریه هاشیوه های درمانیمهارت های زندگی

مدل درمان DNA-V : درمان اکت برای کودکان و نوجوانان(3 عنصر کاربردی)

درمان پذیرش و تعهد برای نسل Z (کودکان و نوجوانان)

مدل درمان DNA-V یک رویکرد روان‌درمانی است که بر اساس نظریه‌ی علمی رفتار انتخابی (ACT) و روان‌درمانی پذیرش و تعهد (ACT) توسعه یافته است. این مدل برای کمک به افراد، به ویژه نوجوانان و جوانان، در مدیریت احساسات و رفتارهای خود طراحی شده است.

DNA-V مخفف سه عنصر اصلی این مدل است:

 1. “D”  مخفف “Discoverer” یا “کاشف”: به افراد کمک می‌کند تا باز کشف کنند که چه چیزی برای آن‌ها مهم است و چه چیزی آن‌ها را به ارزش‌ها و اهداف‌شان نزدیک می‌کند.
 2. “N”  مخفف “Noticer” یا “ناظر”: به افراد آموخته می‌کند چگونه به تجربیات خود، احساسات، افکار و حواس پنجگانه خود توجه کنند.
 3. “A”  مخفف “Adviser” یا “راهنما”: به افراد کمک می‌کند تا با توجه به ارزش‌ها و اهداف خود، تصمیمات بهتری بگیرند.

“V”  نمایانگر “Values” یا “ارزش‌ها” است که به افراد کمک می‌کند تا بفهمند چه چیزی برای آن‌ها مهم است و چگونه می‌توانند زندگی خود را بر اساس این ارزش‌ها شکل دهند. ارزش‌ها قطب‌نمای رفتارها و انتخاب‌های ما هستند.

این مدل با ترکیب این عناصر، به افراد کمک می‌کند تا به خودشناسی بیشتری دست یابند، با هیجانات و افکار خود بهتر کنار بیایند و رفتارهایی را انتخاب کنند که با ارزش‌ها و اهداف آن‌ها همخوانی دارد.

“کاشف” یا “Discoverer” در مدل درمان DNA-V

“کاشف” یا “Discoverer” یکی از سه عنصر اصلی مدل درمان DNA-V است. این عنصر به افراد کمک می‌کند تا بازکشف کنند چه چیزی برای آن‌ها مهم است و چه چیزی آن‌ها را به اهدافشان نزدیک می‌کند.

درمان DNA-V

کاشف به ما اجازه می‌دهد تا با دقت بیشتری به دنیای اطرافمان نگاه کنیم، تجربیات جدیدی را امتحان کنیم و از آن‌ها یاد بگیریم. این عنصر به ما کمک می‌کند تا بازدید کننده‌ی فعال و کنجکاو دنیای اطرافمان باشیم، به جای اینکه فقط به گذشته یا آینده تمرکز کنیم.

کاشف به ما کمک می‌کند تا از تجربیات خود یاد بگیریم، حتی اگر آن تجربیات ناخوشایند یا سخت باشند. این به ما اجازه می‌دهد تا از خطاها و شکست‌های خود یاد بگیریم و رشد کنیم.

در نهایت، کاشف به ما کمک می‌کند تا بهتر درک کنیم که چه چیزی برای ما مهم است و چه چیزی ما را به اهدافمان نزدیک می‌کند. این به ما اجازه می‌دهد تا زندگی خود را بر اساس ارزش‌ها و اهداف خود شکل دهیم.

تکنیک‌های رشد و تقویت “کاشف” یا “Discoverer” در مدل درمان DNA-V

 1. تجربه‌گرایی: کاشف به دنبال تجربیات جدید است. سعی کنید چیزهای جدید را امتحان کنید، از جاهای جدید بازدید کنید، یا مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرید. این به شما کمک می‌کند تا دیدگاه خود را گسترش دهید و از تجربیات خود یاد بگیرید.
 2. یادگیری مستمر: کاشف همیشه به دنبال یادگیری است. سعی کنید کتاب‌های جدید بخوانید، کلاس‌های جدید بگیرید، یا مقالات و ویدیوهای آموزشی را ببینید. این به شما کمک می‌کند تا دانش خود را افزایش دهید و از تجربیات خود یاد بگیرید.
 3. تفکر انتقادی و تحلیلی: کاشف به دنبال درک عمیق‌تر است. سعی کنید به تفکر انتقادی و تحلیلی خود توجه کنید، سوالات بپرسید، و به دنبال پاسخ‌ها بگردید. این به شما کمک می‌کند تا دیدگاه خود را گسترش دهید و از تجربیات خود یاد بگیرید.
 4. بازخورد و ارزیابی: کاشف از بازخورد استفاده می‌کند تا یاد بگیرد و رشد کند. سعی کنید از بازخورد دیگران استفاده کنید، خودتان را ارزیابی کنید، و از خطاها و شکست‌های خود یاد بگیرید.

“ناظر” یا “Noticer” در مدل درمان DNA-V

“ناظر” یا “Noticer” یکی از سه عنصر اصلی مدل درمان DNA-V است. این عنصر به افراد آموخته می‌کند چگونه به تجربیات خود، احساسات، افکار و حواس پنجگانه خود توجه کنند.

ناظر به ما کمک می‌کند تا با حضور ذهنی، به لحظه حال بیشتر توجه کنیم. این به معنای این است که به جای اینکه در گذشته یا آینده گیر کنیم، ما به تجربیات فعلی خود توجه می‌کنیم – این شامل احساسات، افکار، حواس پنجگانه و حتی فیزیولوژی بدن ما است.

با توجه به اینکه ما به تجربیات خود توجه می‌کنیم، ما می‌توانیم بهتر درک کنیم که چه چیزی در حال حاضر برای ما اتفاق می‌افتد و چگونه ما به آن واکنش نشان می‌دهیم. این به ما اجازه می‌دهد تا با دیدگاهی بیشتر و با دقت بیشتر به خودمان نگاه کنیم.

ناظر همچنین به ما کمک می‌کند تا با احساسات و افکار سخت یا ناخوشایند خود بهتر کنار بیاییم. به جای اینکه سعی کنیم این تجربیات را تغییر دهیم یا از بین ببریم، ما می‌توانیم آن‌ها را مشاهده کنیم، به آن‌ها اجازه دهیم که باشند و سپس با آگاهی بیشتری به آن‌ها واکنش نشان دهیم.

تکنیک‌های رشد و تقویت “ناظر” یا “Noticer” در مدل درمان DNA-V (اکت برای نوجوانان)

 1. تمرین‌های حضور ذهنی: حضور ذهنی به شما کمک می‌کند تا به لحظه حال بیشتر توجه کنید و از تجربیات فعلی خود آگاه شوید. تمرین‌هایی مانند مدیتیشن، تمرکز بر تنفس، یا حتی تمرکز بر حواس پنجگانه می‌تواند به شما کمک کند تا حضور ذهنی خود را تقویت کنید.
 2. یادداشت‌برداری و روزنوشت: این تکنیک به شما کمک می‌کند تا به تجربیات، احساسات و افکار خود بیشتر توجه کنید. با نوشتن درباره تجربیات روزانه خود، شما می‌توانید به آن‌ها با دیدگاهی بیشتر و با دقت بیشتر نگاه کنید.
 3. تمرین‌های شناختی: این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کنند تا به افکار و باورهای خود بیشتر توجه کنید. با شناخت افکار خود، شما می‌توانید بهتر درک کنید چگونه این افکار تجربیات و رفتارهای شما را تأثیر می‌دهند.
 4. تمرین‌های هوش هیجانی: این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کنند تا به احساسات خود بیشتر توجه کنید. با شناخت احساسات خود، شما می‌توانید بهتر درک کنید چگونه این احساسات تجربیات و رفتارهای شما را تأثیر می‌دهند.

“راهنما” یا “Adviser” در مدل درمان DNA-V

“راهنما” یا “Adviser” یکی از سه عنصر اصلی مدل درمان DNA-V است. این عنصر به افراد کمک می‌کند تا با توجه به ارزش‌ها و اهداف خود، تصمیمات بهتری بگیرند.

مدل درمان DNA-V : درمان اکت برای کودکان و نوجوانان(3 عنصر کاربردی)

راهنما در واقع نماینده‌ی صدای داخلی ماست که به ما کمک می‌کند تا تصمیماتی را بگیریم که با ارزش‌ها و اهدافمان همخوانی دارند. این صدای داخلی می‌تواند از تجربیات گذشته ما، دانشمان، ارزش‌ها و اهدافمان تأثیر بگیرد.

راهنما به ما کمک می‌کند تا تصمیماتی را بگیریم که به ما کمک می‌کنند تا به اهدافمان برسیم، حتی اگر این تصمیمات ممکن است در کوتاه مدت سخت یا ناخوشایند باشند. این به ما اجازه می‌دهد تا از تجربیات خود یاد بگیریم و رشد کنیم.

در نهایت، راهنما به ما کمک می‌کند تا با توجه به ارزش‌ها و اهداف خود، زندگی خود را شکل دهیم. این به ما اجازه می‌دهد تا زندگی خود را بر اساس آنچه برای ما مهم است، برنامه‌ریزی کنیم و تصمیماتی را بگیریم که به ما کمک می‌کنند تا به اهدافمان برسیم.

پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر:

تکنیک‌های رشد و تقویت “راهنما” یا “Adviser” در مدل درمان DNA-V

 1. تعیین ارزش‌ها و اهداف: برای اینکه راهنما شما بهتر کار کند، شما باید ارزش‌ها و اهداف خود را شناسایی کنید. این به شما کمک می‌کند تا تصمیماتی بگیرید که با آنچه برای شما مهم است، همخوانی دارد.
 2. تمرین حضور ذهنی: راهنما شما بهتر کار می‌کند وقتی شما در حال حاضر هستید و به تجربیات فعلی خود توجه می‌کنید. تمرین‌های حضور ذهنی می‌توانند به شما کمک کنند تا به لحظه حال بیشتر توجه کنید و با دیدگاهی بیشتر و با دقت بیشتر به خودتان نگاه کنید.
 3. تمرین تفکر انتقادی و تحلیلی: راهنما شما بهتر کار می‌کند وقتی شما به تفکر انتقادی و تحلیلی خود توجه می‌کنید. این به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرید و از خطاها و شکست‌های خود یاد بگیرید.
 4. استفاده از بازخورد: راهنما شما بهتر کار می‌کند وقتی شما از بازخورد استفاده می‌کنید. این می‌تواند شامل بازخورد از دیگران، یا حتی بازخورد از تجربیات و احساسات خودتان باشد.
 5. تمرین تصمیم‌گیری: راهنما شما بهتر کار می‌کند وقتی شما تمرین تصمیم‌گیری می‌کنید. این می‌تواند شامل تصمیم‌گیری در موقعیت‌های کوچک روزمره، یا تصمیم‌گیری در موقعیت‌های بزرگتر و مهم‌تر باشد.

‫2 دیدگاه ها

 1. برای آشنایی با اکت و استفاده از اون در نوجوانان برای من خیلی مفید بود. ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا