اکت برای نوجوانان dna-v

مدل درمان DNA-V : درمان اکت برای کودکان و نوجوانان(3 عنصر کاربردی)

مدل درمان DNA-V یک رویکرد روان‌درمانی است که بر اساس نظریه‌ی علمی رفتار انتخابی (ACT) و روان‌درمانی پذیرش و تعهد ...

ادامه مطلب

طرحواره درمانی - خودگردانی و عملکرد مختل

پرسشنامه جبران افراطی یانگ (47 گویه)

پرسشنامه جبران افراطی یانگ: پرسشنامه جبران افراطی یانگ در سال 1995 ساخته شد تا به عنوان ابزاری برای سنجش جبران طرح‌واره‌های ناکارآمد ا...

ادامه مطلب