دیکشنری

Description.

 •  Analgesia

  ترجمه اختصاصی یک‌فراکاو:    Analgesia: عدم حساسیت به درد. حالتی که در آن احساس درد وجود ندارد یا کاهش می…

  بیشتر بخوانید »
 •  Behavioral school

  ترجمه اختصاصی یک‌فراکاو:    Behavioral school: مکتب رفتارگرایی: مکتب روان شناسی نابهنجاری که معتقد است محیط رفتار را شکل می…

  بیشتر بخوانید »
 •  Bipolar disorder

  ترجمه اختصاصی یک‌فراکاو:    Bipolar disorder: اختلال دوقطبی: یک اختلال خلقی که در آن بیمار دوره های شیدایی یا شیدایی…

  بیشتر بخوانید »
 •  Broca’s area

  ترجمه اختصاصی یک‌فراکاو:    Broca’s area: منطقه بروکا : بخشی از نیمکره چپ مغز که بر گفتار نظارت دارد. افرادی که…

  بیشتر بخوانید »
 •  Cognitive therapy

  ترجمه اختصاصی یک‌فراکاو:    Cognitive therapy: درمان شناختی: این درمان که عمدتا برای مداوای افسردگی به کار می رود، در…

  بیشتر بخوانید »
 •  Dopamine hypothesis

  ترجمه اختصاصی یک‌فراکاو:    Dopamine hypothesis: فرضیه دوپامین: این فرضیه که اسکیزوفرنی با افزایش انتقال دهنده عصبی دوپامین یا کمبودی…

  بیشتر بخوانید »
 •  Generalized Anxiety disorder

  ترجمه اختصاصی یک‌فراکاو:    Generalized Anxiety disorder: اختلال اضطراب فراگیر: یک اختلال اضطرابی که مشخصه عمده آن تنش و بیمناکی…

  بیشتر بخوانید »
 •  Information-processing model

  ترجمه اختصاصی یک‌فراکاو:    Information-processing model: الگوی پردازش اطلاعات: الگوی مبتنی بر مفروضاتی درباره نحوه پردازش اطلاعات در یک مغز.…

  بیشتر بخوانید »
 •  Lithium carbonate

  ترجمه اختصاصی یک‌فراکاو:    Lithium carbonate: لیتیوم کربنات: ترکیبی با مبنای لیتیوم و عموما در درمان اختلالهای روانی دوقطبی (افسردگی-…

  بیشتر بخوانید »
 •  Mood disorder

  ترجمه اختصاصی یک‌فراکاو:    Mood disorder: اختلال خلقی: یک بیماری روانی با مشخصه اصلی اختلا خلق یا هیجان. نمونه های…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا