طرحواره درمانی - خودگردانی و عملکرد مختل

طرحواره درمانی: آشنایی با حوزه خودگردانی و عملکرد مختل

اگر والدین با فرزندشان به همین صورتی که در تصویر مشاهده می‌کنید، رفتار کنند، طرحواره و باورهای مربوط به حوزه خودگردانی و عملکرد مختل در ذهن کودکشان شکل می گیرد. خودگردانی چیست؟ همه‌ی ما به خودگردانی نیاز داریم. خودگردانی یعنی اینکه ما در مقایسه با همسالان بتوانیم بطور مستقل و بدون حمایت مداوم دیگران کارهای …

طرحواره درمانی: آشنایی با حوزه خودگردانی و عملکرد مختل ادامه نوشته »