لج می کنم تا مرا ببینی

یک سر خانه را خانم می گیرد  و یک سر را آقا. یکی اره می د​هد  و دیگری تیشه می فرستد . هر از چندی کار این زوج خوشبخت همین است.یکی می گوید  فلان کار تقصیر تو است و آن دیگری می گوید  تقصیر خودت است.

یک سر خانه را خانم می گیرد  و یک سر را آقا. یکی اره می د​هد  و دیگری تیشه می فرستد . هر از چندی کار این زوج خوشبخت همین است.یکی می گوید  فلان کار تقصیر تو است و آن دیگری می گوید  تقصیر خودت است.
نه این کوتاه می آید  و نه آن. چندی پیش خانم خانه احساس پیری کرده بود  و به همسرش گفته بود : آقای خانه جان! بیا از این به بعد لج و لجبازی را کنار بگذاریم و مثل آد م های بزرگ رفتار کنیم ، آخر زشت است توی این سن و سال اینقدر غیرمنطقی رفتار کنیم و با هم لج کنیم.
آقای خانه گفت: خوب است عزیزم.از این به بعد دیگر نه لج کن و نه غیرمنطقی رفتار کن.
خانم خانه گفت: ولی این من نیستم که لجبازی می کنم. تو هم همین طوری.
همسرش اصرار کرد: نخیر خودت این طوری و من کاملا طبیعی هستم.
و این بحث هنوز هم ادامه د ارد .
● چرا لجبازی
از نظر روان شناسان لجبازی یکی از رفتارهای ناسازگارانه است و وقتی صورت می گیرد  که ما با وجود  دانستن اشتباه خود  روی نظرات و عقید ه های خود  و مخالفت با نظرات و عقیده های د یگران پافشاری می کنیم.
لجبازی می تواند  از کودکی شروع شود  و تا بزرگسالی اد امه یابد .همیشه لجبازی فقط با اصرار بر یک حرف یا ایده پایان نمی پذیرد.  فرد  لجباز به ورطه پرخاشگری نیز فرومی افتد و رفتارهایی چون آسیب رساندن به دیگران، ناسزا گفتن، گریه کرد ن و فریاد  کشیدن، شکستن وسایل و…را از خود  نشان می د هد .
طاهره ـ الف بانویی ۳۷ ساله است. او می گوید : به محض این که خوشحال می شوم که زند گی آرامی د اریم و همه چیز مرتب است موضوعی پیش می آید  تا همسرم به چیزی حساس شود  و شروع به بهانه جویی و لج و لجبازی کند .
در این گونه مواقع واقعا مرا عصبانی می کند  و هیچ منطقی سرش نمی شود  و فقط باید  به او بگویی خیلی خب. یک وقت دیگر در مورد ش صحبت می کنیم. تازه او می گوید : صحبت ندارد.  همین است که من می گویم. متاسفانه لجبازی برای این افراد  راهی است که نشان بد هند  وجود  د ارند  و می توانند  توجه د یگران را جلب کنند .
● میراث یکدندگی
فارغ از این که رفتار والدین لجباز می تواند  در فرزند ان و نسل بعدی اثرگذار باشد یک عامل وراثتی نیز در این رفتار ناخوشایند  دخیل است. دانشمندان آلمانی یک جهش ژنتیکی را شناسایی کرده اند  که ارتباط مستقیمی با بروز رفتارهای لجبازی د ارد .
این جهش موجب کاهش تعداد  گیرنده های دوپامین نوع D۲ در مغز می شوند . به گفته محققان آلمانی، کاهش دوپامین نوعD۲ در مغز به این معنا است که برخی افراد  تصمیمات و عملکرد هایی که اشتباه تلقی می شوند  را نپذیرند  ​بنابراین اقد ام به تکرار این عملکرد های اشتباه کنند  که این رفتار به لجبازی تعبیر می شود .

لج بازی
لج بازی

● علت لجاجت
محبت های افراطی پدران و مادران اگر اصولی و منطقی نباشد  کودکان به روحیه لجبازی دچار می شوند و این عادت در آنها می ماند  زیرا می خواهند  به همان ساد گی دوران کود کی به هرچه می خواهند  برسند .
از سوی دیگر اگر نیاز های شخص بر آورد ه نشود  نیز بتد ریج عقده ای و لجباز بار می آید. این گونه افراد با روحیه لجبازی، عقده ها و ناراحتی های خود  را جبران می نمایند .
حضرت علی(ع) می فرماید : سرزنش زیادی آتش لجاجت را شعله ور می کند .
● تولد یک لجباز
لجبازی کودکان از ​یک​ سالگی شروع و بتدریج شدت می گیرد  و در «سه» سالگی به اوج خود  می رسد . معمولا لجبازی از یک سالگی شروع می شود .
در سنین دو تا سه سالگی انتظار لجبازی بیشتر می شود . در نوجوانی افراد برای به دست آوردن استقلال دست به تلاش می زنند و  اگر موفق نشوند  از لجبازی استقبال می کنند .
در دوران بزرگسالی افراد  برای جبهه گرفتن در برابر د یگران لجباز می شوند . در دوران سالمندی فرد برای کسب کنترل بر زندگی ممکن است بناچار لجباز شود ، اما به طور کلی برای لجبازی افراد  نمی توان سن خاصی ​تعیین کرد .
کنترل کردن لجبازی، چه تاثیری در آینده فرد دارد؟ وقتی فرد می آموزد​ انتظاراتش از روش های غیرمنطقی و نامطلوب برآورده نمی شود  سعی می کند  روش های منطقی و جامعه پسندتری​ برای ایجاد  ارتباط بر​گزیند  و این موضوع سبب می شود ​ لجبازی را کنار بگذارد ، اما تقویت این رفتار به عادتی ماندگار بدل می شود .
وقتی شما لجباز می شوید  نسبت به همسرتان خشم و کینه شدیدی احساس می کنید  و هر چه این احساس شد ید تر باشد  عملکرد  شما نیز بدتر و شدیدتر می شود . لجبازی باعث می شود  شما حقایق را نادیده بگیرید  و اشتباه خود  را نپذیرید  و همین امر همسرتان را نیز آشفته می کند .
● دو پادشاه و یک اقلیم
از قدیم می گفتند  زن و شوهر باید  یکی من باشد  و یکی نیم من. اگر قرار باشد هر دو حرف حرف خودشان باشد  و روی خواسته ها و حرف هایشان همیشه پافشاری کنند و فکر کنند  این گونه برنده مسابقه برتری جویی خواهند  بود  اشتباه کرد ه اند .
در واقع هر د وی آنها به این ترتیب قافیه زند گی را باخته اند . لجبازی، مسابقه ای ا ست که هر دو طرف را به سوی نابودی می کشاند .
نسترن، ۲۳ ساله و متاهل است. او می گوید : یک سال از زند گی مشترکمان گذشته بود که ما صاحب فرزندی شدیم. د ر این روزها ناسازگاری و لجبازی همسرم به اوج خود  رسیده بود  تا جایی که حتی از بچه برای پیشبرد  اهداف غیر منطقی خود  استفاد ه می کرد .
بچه را بر می داشت و می گفت تا فلان کار را نکنی حق نداری او را شیر بدهی.
فکر کنید من در این وضعیت چه حال و هوایی پید ا می کردم. چند بار خواستم بچه را بردارم و برای همیشه از خانه اش بروم یا خودم را گم و گور کنم، اما هر بار به خاطر سرنوشت کود کم از این تصمیم پشیمان می شدم.
برای مد تی من هم د رگیر لجبازی با او شد ه بود م. به حرف هایش عمل نمی کردم یا با فاصله زمانی زیاد  این کار را می کرد م. هرچه می خواست برعکسش را انجام می دادم و بر حرف هایم درست یا نادرست پافشاری زیادی داشتم، اما با مشورت​ مشاور فهمیدم ​ این راه درست مقابله با یک لجباز نیست.
● آیا شما لجباز هستید
اگر می خواهید  بدانید​ شما هم یک لجباز هستید  یا نه کافی است ببینید  این خصوصیات را دارید  یا ندارید .
ـ لجبازها بر حرف های درست یا نادرست خود  پافشاری بی مورد دارند .
● با لجبازها چه کنیم
گفت وگو مناسب ترین عامل برای حل مسائل است و زن و مرد  باید  دیدگاه های یکد یگر را بشنوند و بعد تصمیم بگیرند ، اما متأسفانه در بیشتر مواقع زن و مرد حاضر به شنید ن نظرات همد یگر نیستند  و شاید یکی از وظایف مهم زن و مرد در زندگی زناشویی، پیشداوری و قضاوت عجولانه نکردن درباره موضوع های مختلف باشد .
وقتی آقایان لجبازی می کنند نباید در مقابل جواب مستقیم بدهید  یعنی هرگز نباید مثل خودشان لجبازی کنید  بلکه باید  مدتی صبر کنید  تا حالت لجبازی آقایان برطرف شود سپس حرف خود را پیش ببرید . گاهی حتی یک ساعت صبر کردن موجب تخفیف حالت وی می شود .
در این حالت اگر خانم ها مثل آقایان با عصبانیت و لجبازی رفتار کنند هرگز نمی توان مشکل را کم کرد و دیگر آرام کردن آنان مشکل تر خواهد  شد .

منبع : سایت آفتاب

تازه ها از یک فراکاو:

[archives limit=15]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا