تحلیل 3 بازی سنتی ایرانی از دیدگاه روانشناسان

مقاله ارسالی از آقای سید روح الله موسوی پور مقدمه: درمنطقه اسیر از دیرباز بازی های محلی بومی رایج بوده واین بازی ها که درحال حاضراکثر انها به فراموشی سپرده شده است نیاز به بررسی وتحقیقات بیشتری دارند تااز خاطره ها ویادهامحو نشده اند مجددا درحفظ وپاسداشت انها بکوشیم باتوجه به فرهنگ غنی واصیل این دیاروبابهره …

تحلیل 3 بازی سنتی ایرانی از دیدگاه روانشناسان ادامه نوشته »