آموزش کامل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

آموزش کامل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد – اکت -بخش اول

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد – اکت ACT- یک درمان تجربی است در طول بحث شاید تمرین خاصی گفته شود که حتما آن را به همان شکلی که خواهیم گفت اجرا نمایید. به این شکل به اهداف بحث هفته بیشتر نزدیک خواهیم شد. مقدمه‌ای بر اکت: acceptance and commitment therapy که به اختصار ACT …

آموزش کامل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد – اکت -بخش اول ادامه نوشته »