پيشی بيا غذاشو بخور!- مشکلات غذا خوردن کودکان

دختر 3ساله ام غذا نمي خورد فقط بايد بترسانيمش تا غذايش را بخورد لطفاً مرا راهنمايي کنيد. * پسري ۵ ساله دارم که موقع خوردن غذا هميشه يا مي خواهد بازي کند يا بهانه اي ديگر مي آورد. سرغذا هم مرتب حرف مي زند يا به بهانه اي از سر ميز بلند مي شود و …

پيشی بيا غذاشو بخور!- مشکلات غذا خوردن کودکان ادامه نوشته »