راهنمای گام به گام و تصویری استفاده از خبرخوان Inoreader

این نوشته طولانی است اگر دوست دارید می توانید به صورت pdf آن را دریافت کنید تا بعدا بخوانید. بعد از مرگ ناگهانی گوگل ریدر و پایان خدماتش به کاربران چندین خوراک خوان – فیدریدر – مانند: فیدلی، aol ریدر، دیگ ریدر و … شروع به فعالیت نمودند. البته شاید بهتر شد که گوگل خدماتی …

راهنمای گام به گام و تصویری استفاده از خبرخوان Inoreader ادامه نوشته »