برای دوست داران کتاب کلیدر:عکس واقعی از اجساد گل محمد و یارانش در پاسگاه سبزوار

برای دوست داران کتاب کلیدر اثر محمود دولت آبادی عکس واقعی از اجساد گل محمد و یارانش در پاسگاه سبزوار نفر چهارم سرهنگ فرهاد ( رئیس ژاندارمری وقت ) نفر پنجم علی اکبر دهنه ای ( بابقلی بندار ) – جنازه صبرو – جنازه گل محمد – بالای جنازه گل محمد سر بریده خان عمو …

برای دوست داران کتاب کلیدر:عکس واقعی از اجساد گل محمد و یارانش در پاسگاه سبزوار ادامه نوشته »