شفقت ورزیدن به خود و ذهن آگاهی

پرسشنامه مهارت‌های ذهن‌آگاهی

ذهن آگاهی، یكی از درمان‌های مطرح در جهان است. این درمان در شرایط مختلف و برای افراد سالم و بیمار كاربرد دارد. ذهن آگاهی، فرآیندی شناختی است كه طی آنها فرد ذهن آگاه، بدون قضاوت و همراه با پذیرش، تمركز خود را روی تجربه‌ی احساسات و اتفاقاتی كه در لحظه‌ی اکنون در خود یا اطرافش …

پرسشنامه مهارت‌های ذهن‌آگاهی ادامه نوشته »