نگاهی روانکاوانه به عکس‌های جویل پیتر ویتکین

پرسش: رويكردهاي روان‌شناسانه و روان‌كاوانه در برخورد با عكس چگونه از هم متمايز مي‌شوند و اصولاً در تحليل عكس بايد از كدام يك از اين مقولات بهره ببريم؟ پاسخ: روان‌شناسي حوزه‌اي وسيع است كه روان‌كاوي را هم دربر مي‌گيرد و شاخه‌های مختلفی دارد مثل روان‌شناسی شناختی، روان‌شناسی رفتارگرا، روان‌شناسی تکاملی و … بعضی از حوزه‌های …

نگاهی روانکاوانه به عکس‌های جویل پیتر ویتکین ادامه نوشته »