لج می کنم تا مرا ببینی

یک سر خانه را خانم می گیرد  و یک سر را آقا. یکی اره می د​هد  و دیگری تیشه می فرستد . هر از چندی کار این زوج خوشبخت همین است.یکی می گوید  فلان کار تقصیر تو است و آن دیگری می گوید  تقصیر خودت است. یک سر خانه را خانم می گیرد  و یک سر …

لج می کنم تا مرا ببینی ادامه نوشته »