تجاوز به مردان در کودکی، انتخاب زنان چاق در بزرگسالی!

تحقیقات جدید در حوزه روانشناسی حاکی از آن است که، مردانی که تجاوز جنسی، بدرفتاری یا رویدادی استرس زا را در دوران کودکی تجربه کرده اند در بزرگسالی برای ازدواج بیشتر به سمت زنانی می روند که چاق و هیکل بزرگتری داشته باشند و از تراکم توده بدنی بیشتری برخوردار باشند. بر اساس پژوهش های …

تجاوز به مردان در کودکی، انتخاب زنان چاق در بزرگسالی! ادامه نوشته »