به یاد شادروان دکتر محمد نقی براهنی

به یاد شادروان دکتر محمد نقی براهنی استاد فقید روانشناسی و بنیانگذار آزمون شناسی علمی در ایران به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من . این را به یاد پدر می نویسم : در آخرین روزهای داغ ماه دوم تابستان ، همزمان با وداع …

به یاد شادروان دکتر محمد نقی براهنی ادامه نوشته »