چگونه انتقاد پذیر باشیم و انتقاد سازنده داشته باشیم؟

مقدمه اموختن زیباتر وماندگارتر است :نه مقاومت جاهلانه: به کجا چنین شتابان :بشنو تفکر کن :بعد اقدام انتقادپذیری و انتقاد کردن موثر دارای اهمیت زیادی برای موفقیت سازمانی است. اموری چون ارزشیابی عملکرد ، مشارکت در تیم‌های کاری ، خدمات رسانی به مشتریان و کنترل کیفیت ، بستگی به بکارگیری مطلوب انتقادپذیری و انتقاد کردن …

چگونه انتقاد پذیر باشیم و انتقاد سازنده داشته باشیم؟ ادامه نوشته »