فعالیت‌های تسهیل کننده مهارت‌های گفتار و زبان (ویژه والدین)

مقدمه: در این دوره از زمان کسی نمی‌تواند اهمیت زبان را ناجیز بشمارد. درحقیقت ما از طریق رادیو، تلویزیون، بلندگوهای اماکن عمومی، و غیره با گفتار احاطه شده‌ایم. گفتار در همه جا مورد استفاده است. بنابر اینجای تعجب نیست که والدین این همه بر وضعیت گفتار کودکانشان تاکید دارند و به همین دلیل است که …

فعالیت‌های تسهیل کننده مهارت‌های گفتار و زبان (ویژه والدین) ادامه نوشته »