Category: مهارت های زندگی

آموزش کاملا کاربردی تربیت جنسی به کودکان

غریزه جنسی یکی از غرایز مهم انسان است و تلاش در جهت ارضای درست و مناسب آن نه تنها مذموم نیست، بلکه بسیار نیکو و پسندیده می باشد. غریزه جن/..سی که از لحظه تولد در نهاد فرد وجود دارد هیچگاه نباید خاموش شود، بلکه باید

خوانش بیشتر »

حل مسئله:تاریخچه و چگونگی آن

حل مسئله مسئله زماني پيش مي ايد كه بخواهيم به هدفي برسيم ولي در حال حاضر امكانپذير نيست.نخستين پژوهش هايي كه در زمينه حل مسئله صورت گرفته از سوي طرفداران مكتب گشتالت بوده است . آن ها با تلقي رفتارگرايان ، به خصوص ثرندايك از

خوانش بیشتر »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

محبوب‌ترین‌ها:

راهنمای خرید از یک‌فراکاو

راهنمای خرید از یک‌فراکاو

دانلود فایل‌های روانشناسی

پشتیبانی از خریداران یک فراکاو