تست روانشناسی – در این تصویر چه می بینید؟ – T.A.T

دانلود کارگاه های یک فراکاو:

++ کارگاه آموزشی درمان مشکلات جنسی (سکس تراپی)

++ دانلود کارگاه مشاوره ازدواج و خانواده

++ دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

++ دانلود دوره کاربردی درمان اختلالات اضطرابی

++ دوره تکمیلی درمان شناختی رفتاری اختلالات روانی

++ دانلود دوره درمان اختلالات روانی با رویکرد شناختی رفتاری – CBT :

++ دانلود دوره کاملا کاربردی درمان مشکلات جنسی زوجین و زوج درمانی

++ دانلود کارگاه بازی درمانی play therapy

===========================================

این یک تست روانشناسی است، و زیرمجموعه آزمون های فرافکن با نام T.A.T می باشد.  ما می خواهیم داستانی که با دیدن این تصویر در ذهن شما شکل می گیرد را در یک فراکاو درج نمایید. کلیه داستانک ها شما قابل تحلیل روانی می باشند و می تواند گوشه ای از شخصیت شما را برایتان روشن کند. توصیه می کنیم که حتما مدت زمان را از زمانی که عکس را می بینید تا داستان را تمام می کنید، برای ما بنویسید.

از همه عزیزان درخواست داریم که اولین افکاری که با دیدن این تصویر می بینید را در قسمت دیدگاه ها درج نمایید.

پرسشنامه فرافکن

——-   توضیح بیشتر درباره آزمون T.A.T  ———

آزمون T.A.T در سال ۱۹۳۵ توسط کریستینا مرگان (Christina Morgan) و هنری مورای (Henry Murray) روان‌پزشکان آمریکایی تهیه شده است. مواد این آزمون شامل ۳۰ تصویر است که به گروه‌های ده‌تایی تقسیم می‌شوند. معنا و مفهوم این تصاویر مبهم بوده، با شرایطی به آزمایش شونده معرفی می‌شوند و از او می‌خواهند تا داستانی درباره هر یک از آن‌ها بیان کند. بعضی از کارت‌ها به کودکان، برخی به زنان و پاره‌ای دیگر به مردان اختصاص دارد.
آزمون اندریافت موضوع، بر این فرضیه مبتنی است که آزمودنی خود را با قهرمان اصلی داستانی که می‌سازد همانند می‌کند…

آزمون اندریافت موضوع (TAT) یک روش فرافکنی است که شامل تعدادی تصویر است و در آن از آزمودنی خواسته می شود درباره آنچه که فکر می کند در هر تصویر رخ می دهد داستانی بسازد. موری آزمون TAT را به صورت زیر توصیف می کند: روشی که برخی از سایق ها، هیجان ها، احساسات، عقده ها و تعارض های بارز شخصیت را برای تفسیرکننده تعلیم دیده آشکار می سازد. ارزش این آزمون به ویژه در این است که گرایش های اساسی و بازداری شده ای را منعکس می کند که آزمودنی به دلیل عدم تمایل به افشای آنها یا به سبب ناهشیاری نسبت به این گرایش ها نمی تواند به آنها اعتراف کند.

این آزمون با نقاشی های فرافکنی یا آزمون های از نوع لکه جوهر مانند آزمون رورشاخ یا هولترمن تفاوت دارد. زیرا کارت های TATمحرک ساخت دارتری ارائه می دهند و مستلزم پاسخ های کلامی سازمان یافته تر و پیچیده تری هستند علاوه بر این TAT بیشتر به روش های تفسیر کیفی استوار است و به جای ساخت زیربنایی اساسی شخصیت، ویژگی های اینجا و اکنون موقعیت های زندگی فرد را مورد سنجش قرار می دهد.

TAT از ابتدای تدوین تاکنون یکی از آزمون های روانی بوده است که در بررسی های بالینی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و برای تدوین بسیاری از متون مشابه الگو واقع شده است. آزمون TAT از ۲۰ کارت با تصویرهای مبهم تشکیل شده است به آزمودنی راهنمایی می شود که درباره هر تصویر داستانی بسازد و در این داستان درباره آنچه که هم اکنون می گذرد افکار و احساسات قهرمانان آنان، رویدادهایی که وضعیت فعلی را موجب شده اند و نتایج پایانی داستان توضیح دهد. کوشش برای شناخت افراد بر اساس تفسیرهایی که از جهان خود به عمل می آورند تاریخی طولانی و اغلب قابل احترام دارد تفسیر نقاشی ها (و به طور کلی آزمون فرافکنی) عمدتا به نظریه روان تحلیل گری مبتنی است.

یکی از فرض های اساسی این شیوه آن است که بسیاری از جنبه های مهم شخصیت از طریق خودسنجی هوشیارانه به دست نمی آید و لذا پرسشنامه ها برای این منظور ارزش محدودی دارند. برای به دست آوردن تصویر دقیق از جهان درونی شخص باید راهی انتخاب شود که از تفاوت ها و دفاع های ناهشیار پیشگیری شود. بنابراین از دیدگاه روان تحلیل گری یک رویکرد غیرمستقیم مانند استفاده از نقاشی های فرافکنی امری اساسی است. نقاشی های فرافکنی فنون بیانی هستند زیرا جنبه هایی از خصایص شخص را هنگامی که به گونه ای از فعالیت می پردازند نشان می دهند. نمونه های دیگری از متون بیانی عبارتند از تفسیر بازی نقش، نمایش، بازی کودکان یا فهم معنای پنهان لطیفه گویی ها. به طور کلی در کاربرد فنون بیانی فرافکنی، رویکردهای بسیار گوناگونی وجود دارند که نقاشی های فرافکنی از آن جمله اند. بعضی از متخصصان بالینی از آزمودنی می خواهند که صرفا تصویر یک آدم بکشد در صورتی که دیگر متخصصان بالینی ممکن است از او بخواهند که تصویری از جنس مخالف، یک خانه و یک درخت را نیز ترسیم کند و درباره آنچه که کشیده است داستانی بسازد و یا از رنگ یا مداد رنگی استفاده کند.

روش اجرا و تفسیر آزمون
در اجرای آزمون، به آزمودنی می‌گویند «من چند تصویر به شما نشان می‌دهم. می‌خواهم درباره هر تصویر داستانی برایم بگویی. به من بگو چه رویدادهایی این داستان را به وجود آورده، هم اکنون چه چیزی در داستان اتفاق افتاده است، قهرمانان داستان چه فکر می‌کنند و چه احساسی دارند و سرانجام داستان چه خواهد شد؟». نیز به آزمودنی گفته می‌شود که برای گفتن داستان هر کارت تقریبا ۵ دقیقه فرصت دارد. در طرح اولیه آزمون، ۲۰ کارت در دو جلسه یک ساعتی(در هر جلسه ۱۰ کارت) اجرا می‌شد. اما در عمل، معمولا در مورد هر آزمودنی ۱۰ تا ۱۲ کارت اجرا می‌شود.

آزمایش‌کننده باید تمام گفته‌های آزمودنی را کلمه به کلمه یادداشت کند. آزمایش‌کننده لازم است زمان واکنش آزمودنی(فاصله زمانی بین ارایه کارت به آزمودنی و نخستین پاسخ وی) را نیز اندازه‌گیری و ثبت کند. از روی زمان واکنش می‌توان مشخص کرد که آزمودنی در کدام یک از کارت‌ها مشکل داشته است. چون هر کارت برای فراخوانی موضوع‌ها، نیازها و تعارض‌های خاص خود طراحی شده است. زمان واکنش طولانی و غیرعادی ممکن است بیان‌گر مساله خاصی باشد. آزمایش‌کننده ماهر، از داستان‌ها، نیازها، هیجان‌ها، احساسات، عقده‌ها، تعارض‌ها و فشارهای بیرونی آزمودنی که او را آزار می­دهند، اطلاعاتی به دست می‌آورد.

در مورد آزمون T.A.T نظام‌های نمره‌گذاری و تفاسیر گوناگونی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دو گروه تفسیر کمی و کیفی طبقه‌بندی کرد. تفسیر کمی آزمون، کمتر مورد پذیرش عام قرار گرفته است. به سبب پیچیدگی و وقت‌گیر بودن روش‌های کمی تفسیر آزمون، اغلب روان‌شناسانی که T.A.T را به کار می‌برند روش تفسیر کیفی را ترجیح می‌دهند. تقریبا در همه روش‌های تفسیر آزمون، قهرمانان، نیازها، فشارهای محیطی، موضوع‌ها و نتایج مورد توجه قرار می‌گیرند.

قهرمان، چهره‌ای در داستان است که ظاهرا آزمودنی با وی همانندسازی می‌کند. چهره‌ای که به گوینده داستان شباهت بیشتری دارد، به عنوان قهرمان در نظر گرفته می‌شود. انگیزه‌ها و نیازهای قهرمان اهمیت خاصی دارند. در بیشتر روش‌های تفسیر از جمله در تفسیر ارایه شده توسط موری، شدت، تداوم و فراوانی هر یک از نیازها به عنوان شاخص‌هایی برای اهمیت داشتن و مربوط بودن نیازها در نظر گرفته می‌شوند. اصطلاح “فشار خارجی” در تفسیر T.A.T، به نیروهای محیطی که در ارضای نیازها مشکل ایجاد می‌کنند یا ارضای نیازها را تسهیل می‌کنند گفته می‌شود. برای تعیین اهمیت نسبی این نیروها باید به عواملی مانند فراوانی، شدت و تداوم توجه شود. به نظر بعضی از متخصصان، قسمتی از پاسخ‌ها یا نشانه‌ها در آزمون T.A.T نشان‌گر برخی اختلال‌های روانی است. به عنوان مثال؛ کندی یا درنگ طولانی در پاسخ دادن به تصاویر ممکن است نشانه افسردگی باشد.
این‌که آزمودنی‌های مختلف به یک تصویر پاسخ‌های متفاوت می‌دهند نشانه ارزش بالقوه آزمون T.A.T برای شناخت خصایص شخصیتی است.

::: پیشنهاد می کنیم مطالب تازه زیر را نیز بخوانید ::::

[archives limit=10]

1farakav

عاشق روانشناسی و گفتگو درباره اون هستم. در ۱۴ سال گذشته با علاقه در حوزه وب با تمرکز بر روی موضوع روانشناسی فعال بوده و هستم. /// جهان بیمار و رنجور است/// دو روزی را كه بر بالین این بیمار باید زیست/// اگر دردی ز جانش برندارم ناجوانمردی است

نوشته های مشابه

‫195 دیدگاه ها

 1. زنی که از بیخیالی مردش و هرشب داستان داشتنشان ناراحت شده و به گریه کردن پناه آورده

 2. زنه به زور با این مرد ازدواج کرده و زنه هم از تنبلی و زور گویی مرد افسردگی گرفته

 3. من یک زن می بینم که از فرد بیمار حمایت نکرده بود و وقتی می میرد دچار عذاب وجدان می شود.

 4. با سلام
  من از اين تصوير اين را درك كردم:
  بحثي بين زن و شوهر اتفاق افتاده و شوهر با خونسردي خوابيده است و همسرش ناراحت و گريه ميكند
  ولي واقعا اين كه حق با چه كسي بوده را نميشه فهميد
  اينكه بايد قبول كرد بعضي از خانمها بي دليل غر ميزنند ناراحت ميشوند و …

 5. همسر این زن بخاطر یک بیماری لا علاج فوت کرده و زن از مرگ همسرش شدیدا ناراحته چون خیلی فقیراند و زن درآمد دیگه ای نداره.
  کلا یک دقیقه طول کشید.

 6. سلام
  شوهره دیر اومده خونه و به همشرش کم محلی میکند و زن از دست شوهر شدیدا ناراحت است.
  مدت زمان1 دقیقه

 7. سلام
  زن زودتر از همیشه به منزل بر میگرده. در اتاق رو که باز میکنه همسرش رو میبینه که با زن دیگری روی تخت به خواب رفته. البته اون خانمه پشت دیواره تو عکس دیده نمیشه 🙂
  خب طبیعتا دلش شکسته

  داستان بعدی که به ذهنم میاد بی تفاوتی یک مرد به همسرش هست
  3 دیقه طول کشید از دیدن تا نوشتن

 8. در طول 1 دقیقه این داستان به ذهنم رسید . مرد یک افسر پلیس هست که تیر خورده و در تخت خوابش خوابیده . همسر وی که بسیار اورادوست دارد بعد از حادثه و آوردن همسرش به خانه توسط دوستانش تازه به این حادثه پی میبرد . اکنون پشت در اتاق در حال گریه کردن برای همسرش است .

 9. زنی که انتظار محبت و هم صحبتی شوهر خود و خوابیدن کنار او را دارد ولی شوهر او بی توجه در بستر خوابیده است.زن نیز از روی احساس تنهایی از اتاق بیرون امده و گریه میکند.

 10. in zano mard rabeteye khubi nadarand.va ravabeteshan sard ast. va mard alagheye ziadi be goftogoo nadarad.va gahi ke mard niaze jensi peida mikonad kami sohbat karde va az zan mikhahad ke ba vey amizesh konad. zan niz be nachar tandade amma ba narahat va bogh be sajhti be khab miravad. ba zadane nure aftab az khab bidar shode va ba negah be mardash ke bikhial khabide az otagh birun amade va be dard hayash migeryad ke ba chenin mardi hargees emkane aramesh va khoshbakhtiye zan nakhahad bud. va in zendegiye hamishegiye zan ast.

 11. باسلام.

  داستانی که من تصور می کنم.

  زنی رو می بینم که به همسر ساده ش خیانت کرده والان عذاب وجدان داره و شرمنده از کاری که کرده . و می خواد همسرشو ترک کنه از روی اجبار وجدان…

 12. زن از بيماري شوهرش غمگين و متاثره وگريه ميكنه ولي طوري كه شوهرش نبينه

 13. زن بعد از اولین رابطه ی جنسی که با مرد داشته احساس شرم دارد و این چنین بی حال و هم متاسف است. حالت مرد اصلا به حالت مردن نیست!‍ مرد بس از یک مستی و شور بسیار به خوابی لذت بخش فرو رفته است! البته بایان داستان خوب است. اگرچه سایه های تیره در تصویر نمود دارند و به خصوص سایه ی سیاه زن بر دیوار می تواند نشانی از تیرگی حاکم داشته باشد اما باز بودن بنجره و احساس نسیم ملایم و نور نسبتا متعادل بازتاب لحظه های خو در اینده است!

 14. دختر جوانی که وارد اتاق پدر جوانش می شود و میبیند بدر مهربان او از پیشش رفته و از اتاق بیرون می اید و به حال خود و تمام دخترانی که یتیم هستند زار میزند و هق هقش بلند می شود

 15. یعنی ازهم دورن درحالی ک دارن از هم دوربودنشون زجر میکشن
  یعنی ازبس دل همو شکوندن ازهمدیگه بدشون میاد درحالی ک عاشق هم هستن
  یعنی فک میکنن کار از کار گذشته اما دنبال ی امید هستن ک باز ب روزای خوبشون برگردن
  زندگیشون پر از ای کاش شده اما اگه بخوان میتونن رندگیشون بهتر بشه اونا از کرده هاشون خیلی پشیمونن الان مطمئنم تو دلشون میگن کاش ی ساعتی بود مارو ب روزای اول بلکه چند ساعت پیش بردونه تا دیوارایی ک پشت سرمون خراب کردیم رو نگه داریم حتی محکمتر کنیم
  این چیزیه ک چشمم دیده و دلم و عقلم تجزیه و تحلیل کرده و دستم اینارو نوشته

 16. be nazaram mard ghabl az khabidan,chizi be zan gofte ke narahatesh karde,bvali zan oon moghe be rooye khodesh nayavorde,va hala ke mard khabide dare ba gerye khodesho aroom mikone

 17. زن با همسرش مشکلات ارتباطی دارد. بسیار آزرده است اما امکان جدایی از این مرد برایش وجود ندارد. مرد بسیار خودخواه به نظر زن میرسد. او زن را مجبور به انجام رابطه جنسی می کند. پس از انجام کار مرد به خواب می رود و زن با افسردگی و اندوه ناشی از خرد شدن غرورش از اتاق خارج می شود و در حال گریه آرزو می کند کاش راه فراری وجود داشت اما ته دل می داند تا آخر عمر مجبور به تحمل این زندگی خواهد بود. (زمان تقریبی 4 دقیقه)

 18. در اولین نگاه مشکل از خانم هست نه آقا. اون بنده خدا که براحتی خوابیده ولی هر چی هست زیر سر خانم هست و اونه که به شوهرش خیانت کرده نه آقا.زن هایی که شوهرشان خیانت می کنند براحتی تن به
  گریه نمی دن به فکر راه حل اند.40 ثانیه طول کشید

 19. همسر این زن به شدت بیمار است و زن از این موضوع خیلی آزرده خاطر است و از این که کاری از دستش بر نمیاد تا برای همسرش انجام بده ناراحت است.

 20. زنی که تا آخرین لحظه در کنار همسرش که در بستر بیماری فوت کرده وفادارانه مانده است و اکنون از مرگ همسرش غمگین است

 21. زنی که همسرش هر شب مست به خانه برمیگردد و هیچ توجهی به او ندارد.
  زن همسرش را خیلی دوست دارد برای همین نمیتواند او را ترک کند اما از این وضعیت خسته شده و چاره ای جز خود خوری و گریه ندارد 🙁

 22. زنه بعد از کلی انتظار با شوهری بی احساس و دل زده رو به رو میشه و در نهایت احساس شکست و نا امیدی و گریه. 1مین بیشتر طول نکشید.

 23. از اتاق بیرون آمد. دیگر فایده ای نداشت. دیدن دوباره ی آن صحنه قلبش را به درد می آورد. با وجود آن که عاشقانه از او مراقبت کرده بود او را از دست داد. پس از اتاق بیرون آمد و چهره اش را با دستش پوشاند. او مرده بود. زمان هایی که با هم گذرانده بودند به یادش آمد. حالا انگار فیلمی را برایش به نمایش در می آوردند. این انصاف نبود ولی رخ داده بود و کاری از دستش بر نمی آمد. پس به پایین رفت تا دیگران را خبر کند. حدود ۶ دقیقه

 24. بعد از نزدیکی خانوم واقا خانمه هنوز ارضا نشده ولی اقاهه خواش برده گریه خانومه از این جهت میباشد

 25. خانمه از خواب بیدار شده لامپ رو روشن کرده ولی نور زیاد لامپ چشماش رو اذیت کرده.

 26. سلام میشه تفسیرتون رو از داستانی که فرستادم ایمیل کنید؟ واسم مهمه.

 27. مرد پس از گذراندن یک روز کاری پر مشغله به خانه امد و به اتاق رفت تا استراحت کند.همسرش رفت کنار شوهرش و تا زمانی که به خواب برود کنار شوهرش نشسته بود تا خستگی از تن شوهرش در بره. بعد از خوابیدن شوهر زن اتاق را ترک داشت میکرد که چون یهو بلند شده بود سرش چند لحظه ای گیج رفت.وایستاد تا حالش خوب شود

 28. یک زن که دستش به دیوار و دست دیگرش روی صورتش ایت و یک مرد که روی تخت دراز کشیده و یک پایش اویزون از تخت است

 29. یه خانم که شوهرش مریضه داره میمیره وخانمه اومده بیرون اتاق که شوهرش گریشو نبینه وداره گریه میکنه

 30. اولا سایه زن خیلی عجیبه چطوری این سایه رو به پایینه در صورتی که پنجره باید مقابلش باشه،دوما اگر توجه کنید در باز شده ، دستگیره هم به گونه ای که در دیگری هست پس زن داره دری دیگه رو باز میکنه،
  احتمال دیگه با توجه به نور و سایه ی و چشم زن ، اینکه زن داره لامپ رو روشن میکنه و چشمش رو نور زده و چشمش رو گرفته.

 31. زن به خاطر فقر با شوهرش ازدواج کرده وحالا پس از بیست سال می بیند که شوهرش او را درک نمی کند.بیاد عشق اولش که نتوانست بخاطر بی چیزی با او ازدواج کند گریه می کند و شاید فکر می کند که عشق اولش هم حالا بیادش گریه می کند

 32. زن از بيماري شوهر غمگين و ناراحت است و دور از چشم شوهر أشك ميريزد

 33. مردی که روی تخت دراز کشیده الکلی و مست است و زنش رو کتک زده و حالا دراز کشیده و داره غر میزنه و زن هم اومده بیرون داره گریه می کنه و دعا می کنه که خدا کمک کنه مرد دست از این کارا بر داره سر به راه بشه

 34. اول احساس غم. زنی که داره گریه میکنه.اول به چشم میاد بعد چشمم به داخل اتاق کشیده میشه بعد احساس شک و ناامنی بهم دست میده.

 35. اول عکس زن غمین رو دیدم که بخاطر بیماری طرف ناراحت هست ولی بعد فکر کردم که شاید بخاطر این ناراحت هست که بهش تعرض شده

 36. یک زن ک تسلیم شهوتش شده یعد احساس پشیمانی میکنه و دور از چشم مرد خودشو سرزنش میکنه و در حقیقت عاشق یکی دیگه هستش…

 37. زن هیچوقت در زندگی با مردش ارضا نشده پس سعی داره یه كم به خودش فك كنه هر چند شرمسار از این فكر است ولی دل به دریا میزند در را باز می كند تا به خواسته های فراموش شدش توجه كند………و لذت را تجربه كند

 38. چه زود دیر میشود…
  ببخش خرج درمانت بسی فراتر از توانم بود
  کاش تو بودی ولی رفتی…. چقدر زود
  ببخش همه دارایی ام باز هم کم بود
  ای کاش و صد ای کاش دستی همدمم بود
  دردم یکی دو تا نبود اما تو بودی
  این بهترین دلیل برای بودنم بود
  دیگر چراغ خانه مان نوری ندارد
  یک زن بدون مرد هیچ زوری ندارد

 39. تخت 1 نفره-
  مرد با لباس بیرونی و رسمی روی تخت –
  موهای زن شلخته و باز نیست –
  ابعاد اتاق با توجه به ابعاد تخت نشان دهنده یک اتاق کوچک است –
  (طریقه و نوع گذاشتن بالشت زیر سر مرد ” شبیه” به افراد بیمار هست)
  دلیل حالت روحی و روانی زن به داخل اتاق مربوط اما نامشخص هست.
  اتاق کامل دیده نمیشه و از داخلش اطلاعات کاملی در اختیار نیست.
  در واقع نمیشه قضاوت کرد.

 40. این زن عاشق شوهرشه ولی نمیتونه از فکر اون پسری که قبلا دوسش داشته در بیاد اون خودشو سرزنش میکنه که نباید در حق شوهرش چنین کاری کنه چون شوهرش خیلی دوسش داره و خیلی زحمت میکشه واسه زندگیشون.اون نمیخواد دل شوهرش بشکنه.اما با این احساس کلنجار میره که چرا باید خواب اون پسر رو ببینه.و نصف شب بیدار شه.چرا همش اون پسره تو ذهنشه.اون عاشق شوهرش بوده و با عشق باهاش ازدواج کرده.چرا؟

 41. زنه ناراحته و درحالی که اهسته گریه میکنه تا شوهرش بیدار نشه میره بیرون
  فک کنم از دست مرده ناراحته
  شاید از دست بی توجهی های مرده است که ناراحته
  اینکه شوهرش بیتفاوت خوابیده و این دلش شکسته و داره گریه میکنه و شوهرش حتی متوجه این ناراحتیش نشده
  از اینکه زندگیش به این نقطه رسیده گریه میکنه و کلی چرا و شایدهایی که ممکنه تو ذهنش به عنوان شک بیاد ترسیده و ناراحته و بغضش ترکید
  از این همه سردرگمی و بی ارزش شدن زندگیه زناشوییشون و اینکه نمیدونه چهکار کنه حتی شک داره دیگه این مرد ارزش تلاش کردن داره یا نه و ایا خطایی کرده نسبت به این زن یا نه
  داره عذاب میکشه و گریه میکنه.

 42. به نظر نمیرسه که زن و شوهر باشن . چون تخت یکنفره به نظر میرسد . اما آنچه مسلمه اینه که زن چشمش را از شدت روشنایی لامپ پس از کلید زدن نگرفته چون از پنجره ها معلومه که هوا روشنه . شاید موقع خروج از اطاق سرگیجه گرفته یا نگران آینده مرد ( یا بیمار یا سفر یا محکومیت … ) است . چون اکنون که مرد با آرامش خوابیده .

 43. به نظر من اون آقا و خانوم شب تا صبح با هم بودن و خوشحال بودن الانم صبح زوده و خانم چشاش خوابه و داره درو باز ميكنه بره براى شوهرش صبحونه درست كنه، زن زندگيه هيچيش نيست ، گريه نميكنه چشاش خستس فقط ميخواد قبل از اينكه شوهرش بيدار شه سوپرايزش كنه

 44. به نظر من مرد به درخواست زنش بی توجهی کرده و در کمال اسودگی خوابیده و زن که به نیاز یا درخواستش توجه نشده ناراحته با گریه داره اتاق رو ترک می کنه

 45. در چند ثانیه اول این فکر به ذهنم خطور کرد:
  زن از لحاظ جنسی به شوهرش نیاز داره. اما شوهره مثل خرس خوابیده و اهمیتی به نیاز های زن نمیده. و زن به هر دلیلی نمیتونه نیازشو با شوهرش درمیون بزاره و واسه همین ناراحته.
  اما ممکن دلایل مختلفی داشته باشه، این تخت ممکنه دو نفره باشه و کنارش زن دیگه ای خوابیده باشه. یا شوهر زن حال وخیمی داشته باشه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − چهار =

دکمه بازگشت به بالا