خانه / بایگانی برچسب: بلوغ عاطفی

بایگانی برچسب: بلوغ عاطفی

نوشته من در روزنامه خراسان:لزوم بلوغ عاطفي براي ازدواج

بلوغ عاطفي يعني اين که فرد به حدي از پختگي احساسي برسد که بتواند براي مشکلات عاطفي خود، راه حل منطقي پيداکند و قادر باشد احساسات خود را کنترل کند.به عبارت ديگر زماني مي توانيم فردي را از لحاظ عاطفي بالغ بدانيم که فرد تمام عواطف و احساسات خود را ...

ادامه نوشته »

نوشته من در روزنامه خراسان:لزوم بلوغ عاطفی برای ازدواج

بلوغ عاطفي يعني اين که فرد به حدي از پختگي احساسي برسد که بتواند براي مشکلات عاطفي خود، راه حل منطقي پيداکند و قادر باشد احساسات خود را کنترل کند.به عبارت ديگر زماني مي توانيم فردي را از لحاظ عاطفي بالغ بدانيم که فرد تمام عواطف و احساسات خود را ...

ادامه نوشته »