خانه / اختلالات روانشناسی / اختلال شخصیت پارانویید
دوره آموزش روانشناسی در یک فراکاو

اختلال شخصیت پارانویید

اختلالات شخصيت، انواعي از اختلالات‎ ‎روانشناختي هستند و افراد مبتلا به اين اختلال در روش فكر كردن درباره خود و محيط اطرافشان انعطاف‎‌‎ناپذيرند. اين انعطاف‌ناپذيري مي‌تواند منشا ناسازگاري اجتماعي و شغلي اين‎ ‎افراد باشد. البته رفتارهاي آن‌ها مي‌تواند منشا پريشاني براي خود آن‌ها و ديگران‎ ‎نيز ‌باشد‎.

افراد مبتلا به‎ ‎اختلالات شخصيت كمتر از افراد مبتلا به ساير اختلالات روانشناختي به دنبال درمان‎ ‎هستند. چرا كه در مورد رفتار غيرانطباقي خود احساس ناراحتي و اضطراب نمي‌كنند. اين‎ ‎اختلالات معمولا در نوجواني يا اوايل جواني شروع مي‌شوند و در طول زمان ثابت هستند‎.

كي از انواع اختلالات شخصيت،‎ ‎اختلال شخصيت پارانوئيد‎ ‎است‎.

كارمند جواني را تصور كنيد كه قرار است ترفيع بگيرد. او مي‌داند كه كارش‎ ‎را خوب انجام داده و احتمالا سزاوار امتياز مناسبي است. ولي احساس اضطراب مي‌كند و‎ ‎فكر مي‌كند كه شايد يكي از همكارانش مي‌كوشد جلوي پيشرفت‌هاي او را بگيرد. وقتي‎ ‎دوستان وي از ترس او آگاه مي‌شوند، او را پارانوئيد مي‌خوانند و مي‌گويند او‎ ‎احتمالا چنين وضعي را خيال مي‌كند‎.

اغلب ما نگراني‌هاي مشابهي داريم كه از‎ ‎موقعيت‌هاي به خصوصي سرچشمه مي‌گيرند. اين نگراني‌ها زودگذر هستند و به راحتي رفع‎ ‎مي‌شوند. اما نگراني برخي افراد به راحتي و به اين آساني از بين نمي‌رود. در واقع‎ ‎آن‌ها بيشتر زندگي خود را صرف وارسي محيط براي يافتن نشانه‌هايي مي‌كنند كه‎ ‎احساس‌هاي پارانوئيدي آن‌ها را تاييد كند‎.

افراد مبتلا به اختلال شخصيت پارانوئيد همواره نسبت به‎ ‎انگيزه‌هاي ديگران بدگمانند، آن‌ها در حالي كه قادر به انجام دادن وظايف خود هستند‎ ‎و روان‌پريش نيستند، همواره گرفتار بي‌اعتمادي عميق‌ هستند‎.

برجسته‌ترين ويژگي‌هاي‎ ‎اختلال شخصيت پارانوئيد عبارتند از‎:

بي‌اعتمادي و بدگماني فراگير و‎ ‎ديرين نسبت به ديگران، حساسيت زياد نسبت به بي‌اعتنايي و گرايش به وارسي كردن محيط‎ ‎براي يافتن و برداشت گزينشي نشانه‌هايي كه افكار و نگرش‌هاي زيانمند را تاييد‎ ‎مي‌كنند. اين افراد اهل جرو بحث، خشك و عصبي‌ هستند، آن‌ها به اغراق كردن تمايل دارند، به اين‌كه از كاه كوه بسازند و انگيزه‌هاي‎ ‎پنهان و معاني خاصي در رفتار غيرمغرضانه ديگران بيابند. تقريبا همه آن‌ها نگران‎ ‎نوعي آسيب‌ ديدن و سوء استفاده از جانب ديگران هستند. مبتلايان به اين اختلال به‎ ‎كرات وفاداري و قابل اعتماد بودن دوستان، بستگان و همسر خود را مورد پرسش قرار‎ ‎مي‌دهند. داراي هوش خوب، حافظه عالي، جزئي نگر و دقيق هستند‎.

چنين افرادي‎ ‎غالبا حسادت بيمارگونه دارند و بدون دليل وفاداري همسر خود را مورد‎ ‎ترديد قرار مي‌دهند‎.

ميزان شيوع اين اختلال در بيماران روانپزشكي دو تا ده درصد و در جمعيت‎ ‎عمومي نيم تا دو و نيم درصد است. افراد مبتلا به اين اختلال به ندرت خود به دنبال معالجه‎ ‎مي‌روند.

از آن‌جايي كه اين اختلال در بستگان بيماران‎ ‎اسكيزوفرنيك بيشتر ديده مي‌شود، تصور مي‌شود رابطه‌اي ميان آن دو‎ ‎وجود داشته باشد. در واقع افراد مبتلا به اختلال شخصيت پارانوئيد و اختلال‎ ‎اسكيزوفرنيك ساختار ژنتيكي مشابهي دارند. اين اختلال درمردان بيشتر از زنان ديده‎ ‎مي‌شود و در ميان گروه‌هاي اقليت، مهاجران و ناشنوايان شايع‌تر از جمعيت كلي است‎.

معيارهاي‎ ‎تشخيص

افراد مبتلا به اختلال شخصيت پارانوئيد‎ ‎داراي‎ ‎تنش عضلاني هستند،‎ ‎ناتواني براي احساس آرامش و نياز‎ ‎به كاوش محيط براي پيدا كردن سرنخ در آن‌ها ديده مي‌شود. جدي و عبوس‌ هستند. در گفتار،‎ ‎منطقي و معطوف به هدف هستند و محتواي فكر آن‌ها حاكي از فرافكني و تعصب است. ممكن‎ ‎است‎ ‎خطاهاي حسي‎ ‎نيز داشته‎ ‎باشند. اين افراد براي ديگران افرادي فاقد هيجان و احساس هستند. آن‌ها به منطقي و‎ ‎عيني بودن خود افتخار مي‌كنند. براي قدرت و مقام اهميت خاصي قائلند و نسبت به افراد‎ ‎ضعيف وملايم طبع و عليل و ناقص ابراز ناخرسندي و نفرت مي‌كنند. در موقعيت‌هاي‎ ‎اجتماعي ممكن است افرادي كارا و مرتب به نظر برسند، اما در ديگران ايجاد ترس و‎ ‎تعارض مي‌كنند‎.

اگر فردي چهار معيار از هفت معيار زير را داشته باشد، مبتلا به‎ ‎اختلال شخصيت پارانوئيد است؛ اما اين معيارها نبايد ناشي از اختلال رواني ديگر‎ ‎مانند اسكيزوفرني يا اختلال خلقي باشد. همچنين نبايد ناشي از تاثير مستقيم يك‎ ‎اختلال طبي عمومي و مصرف مواد باشد‎.

اين هفت معيار عبارتند از‏‎:

‎1- ‎بدون دليل‎ ‎كافي ظن مي‌برد كه ديگران از او سو‌ء استفاده مي‌كنند يا فريبش مي‌دهند‎.

2- ‎بدون دليل كافي وفاداري و قابليت اعتماد دوستان و بستگان خود را مورد سوال قرار‎ ‎مي‌دهد‎.

3- ‎در اعتماد به ديگران مردد است، زيرا مي‌ترسد از اطلاعات او عليه‎ ‎خودش استفاده شود‎.

4- ‎در اشارات و اتفاقات خوش‌خيم، معاني تحقيرآميز و‎ ‎تهديدكننده مي‌بيند‎.

5 – ‎مدام كينه مي‌ورزد، يعني تحقير، بي‌اعتنايي و اهانت را‎ ‎نمي‌بخشد‎.

6- ‎فرد تصور مي‌كند ديگران در حال حمله به رفتار و شخصيت وي‎ ‎هستند؛ در واقع شخصيت وي را زير سوال مي‌برند، اين در حالي است كه‎ ‎ديگران اين مسئله را درك نمي‌كنند و چه بسا كه ممكن است چنين قصدي نيز نداشته‎ ‎باشند. وي ممكن است براساس اين تصورغلط خود، حمله متقابل سريع‎ ‎داشته باشد و پاسخ پرخاشگرانه و خشمگينانه از خود نشان دهد‎.

7- ‎سوءظن مكرر و بدون پايه و اساس نسبت به وفاداري همسر دارد‎.

سبب شناسي اختلال شخصيت پارانوئيد‎

در سبب شناسي اين اختلال دو علت كلي مطرح‎ ‎است‎: ‎علل فيزيولوژيكي و علل رواني‎.

در علل فيزيولوژيكي سه علت اساسي ژنتيك، هورمون‌ها و پيك‌هاي عصبي مطرح‎ ‎مي‌شوند‎.مهم‌ترين پيك‌هاي عصبي، دوپامين و سروتونين هستند كه باعث كاهش‎ ‎نشخوارهاي ذهني مي‌شوند و شايد اين فرضيه مطرح باشد كه چون افراد پارانوئيد‎ ‎نشخوارهاي ذهني زيادي دارند، پس شايد اين دو پيك عصبي در اعصاب آن‌ها كمتر از حالت‎ ‎طبيعي باشد‎.

در سبب شناسي رواني، دو ديدگاه‌ روانكاوي و‎ ‎تربيتي مطرح است‎.

در نظريه تربيتي، علت به وجود آمدن اين اختلال، تربيت تحقيركننده والدين و گاهي همراه با تنبيه است.

دو علت‎ ‎عمده تنبيه شدن زياد اين كودكان توسط والدين عبارتند از‎: ‌‎

‎1- ‎به علت فاش كردن‎ ‎اسرار خانواده، والدين كودكان را تنبيه مي‌كنند. اين مسئله باعث مي‌شود كه‎‎كودكان پس از آن، از بازگو كردن مطالب خود اجتناب كنند و خود نيز به افرادي‎ ‎پرخاشگر و عصبي و بيش كنترل كننده تبديل ‌شوند‎.

‎2- دليل دوم تنبيه شدن اين‎ ‎كودكان از جانب والدين، وابستگي‌ آن‌ها به والدين است. در واقع والدين اين كودكان‎ ‎مي‌خواهند كه استقلال را در فرزندانشان ايجاد كنند و مانع وابستگي كودك به خود‎ ‎شوند. ليكن روش نامناسب تنبيه و طرد كردن را انتخاب مي‌كنند كه باعث مي‌شود كودكان‎ ‎آن‌ها افرادي سرد و دوري‌ گزين شوند‎.

اين والدين، كودكان خود را «بزرگسالان‎ ‎كوچك» مي‌دانند كه بايد همه چيز را بدانند و رعايت كنند. اين كودكان ممكن است براي‎ ‎اعتماد كردن و كمك گرفتن ازديگران و حتي گريه كردن، از جانب والدين خود تنبيه شوند‎.بسياري از مواقع براي كارهاي نكرده عذرخواهي مي‌كنند و به قول معروف تمام كاسه‎‎كوزه‌ها بر سر آن‌ها مي‌شكند. اين كودكان «بيش تعميم‌دهي» را، كه يك خطاي ذهني است،‎ ‎از والدين و خانواده خود مي‌آموزند. يعني مثلا اگر روزي شخصي به آن‌ها خيانت و‎ ‎بي‌احترامي كرده است، اعتماد خود را نسبت به افراد ديگر نيز از دست مي‌دهند و‎ ‎شروع به تعميم دادن مي‌كنند‎.

يكي ديگر از نظريه‌ها در مورد اين افراد اين است‎ ‎كه «اعتماد بنيادين» كه بايد در سال اول زندگي در انسان‌ها شكل بگيرد، در اين‎ ‎افراد شكل نگرفته و تبديل به بي‌اعتمادي شده است. علت اصلي اين مسئله ناتواني مادر‎ ‎در مراقبت صحيح و همراه با محبت‌ در دوران نوزادي و طفوليت است. در واقع زماني كه‎ ‎مادر نسبت به نيازهاي كودك خود به اندازه كافي حساس و هميشه در دسترس نباشد، بذر‎ ‎بي‌اعتمادي در خاك حاصلخيز روان كودك كاشته مي‌شود و زمينه را براي اختلال شخصيت‎ ‎پارانوئيد فراهم مي‌كند‎.

از طرفي اين كودكان براي داشتن استقلال، تقويت و تشويق‎ ‎مي‌شوند و اين مسئله باعث باقي ماندن اين خصوصيات در آن‌ها مي‌شود و شايد يك دليل‎ ‎اين‌كه آن‌ها در بزرگسالي افرادي با صلاحيت و شايسته مي‌شوند، همين عامل باشد. اين‎ ‎افراد در برابر الكل و موادي مانند كوكائين و آمفتامين كه به آن‌ها احساس كنترل و‎ ‎قدرت مي‌دهد، آسيب پذيرند‎.

اختلالات همراه با اختلال شخصيت‎ ‎پارانوئيد‎

اختلال پارانوئيد مي‌تواند همراه با اختلالات‎ ‎روانشناختي ديگري همچون افسردگي، وسواس، سوءمصرف مواد و همچنين ساير اختلالات شخصيت‎ ‎همچون اختلال شخصيت خود شيفته، اختلال شخصيت دوري گزين، اختلال شخصيت مرزي و اختلال‎ ‎شخصيت اسكيزوئيد و اسكيزوتايپال وجود داشته باشد‎.

تشخيص افتراقي‎ ‎

اختلال شخصيت پارانوئيد را بايد از‎ ‎اختلال هذياني،‎ ‎اسكيزوفرني پارانوئيد،‎ ‎اختلال شخصيت اجتنابي (دوري گزين)، اختلال شخصيت وسواسي، اختلال شخصيت نمايشي،‎ ‎اختلال شخصيت ضد اجتماعي و اختلال شخصيت مرزي تفكيك كرد‎.

از آن‌جايي كه در ‎اختلال شخصيت پارانوئيد هذيان‌هاي با ثبات وجود ندارد، از اختلال هذياني قابل‎ ‎تفكيك است و چون توهمات و اختلال تفكر نيز وجود ندارد، از اختلال اسكيزوفرني‎ ‎پارانوئيد نيز متمايز مي‌شود‎.

‎«بيماران مرزي» توانايي برقراري روابط تنگ و‏‎ ‎پرآشوب را دارند، در حالي‌كه بيماران شخصيت پارانوئيد اين توانايي را ندارند و‎ ‎البته فاقد سابقه طولاني رفتار ضد اجتماعي هستند، در نتيجه از اختلال شخصيت ضد‎ ‎اجتماعي نيز قابل تفكيك هستند.

برخي از مبتلايان به اختلال شخصيت نمايشي ‎ممكن است ويژگي‌هاي افراد مبتلا به اختلال شخصيت پارانوئيد را نشان دهند؛ اما ‎علت بروز اين ويژگي‌ها در اختلال شخصيت نمايشي سوءظن نيست، بلكه براي جلب توجه و‎ ‎ظاهر فريبي است. افراد مبتلا به اختلال شخصيت اجتنابي به علت ترس از عدم پذيرش در‎ ‎جمع، از ديگران اجتناب و دوري گزيني مي‌كنند، نه به علت سوءظن و عدم اعتماد نسبت به‏‎ ‎سايرين‎.

در‎ ‎اختلال شخصيت وسواسي‎ ‎نيز فرد بسيار كمال‎‌‎گرا، منطقي و اخلاقي است و كار را بر تفريح و ارتباطات اجتماعي ترجيح مي‌دهد‎. اين مسئله، علت تنهايي و كناره‌گيري ازجمع در مبتلايان به اختلال شخصيت وسواسي به‎ ‎شمار مي‌رود، نه سوءظن و عدم اعتماد و شك نسبت به ديگران‏‎.

سير اختلال‎ ‎

مطالعات كافي و سيستماتيك درازمدتي در‎ ‎مورد اختلال شخصيت پارانوئيد به عمل نيامده است. در برخي از بيماران، اختلال‎ ‎شخصيت پارانوئيد در تمام طول عمر وجود دارد. در مواردي نيز پيشرو اسكيزوفرني است و‎ ‎در بعضي ديگر با پيشرفت سن يا كاهش استرس، صفات پارانوئيد تبديل به واكنش معكوس شده‎ ‎و توجه متناسب به اصول اخلاقي و اهميت و رفاه ديگران جايگزين آن مي‌شود‎. به طور كلي اين بيماران در زمينه كار و زندگي با‎ ‎ديگران مشكلات هميشگي دارند و مسائل شغلي و زناشوئي فراواني دارند.

درمان‎

براي درمان اختلال پارانوئيد، هم مي‌توان از‎ ‎داروها بهره برد و هم از روان درماني. البته روان درماني، درمان مناسب‌تري براي اين‎ ‎اختلال است‎.

درمانگر بايد با بيمار رو راست باشد و با بيمار زياد گرم‎ ‎نگيرد و صميمي نشود. زيرا ممكن است مورد سوء ظن بيمار قرار گيرد. چرا كه براي‎ ‎اين‌گونه بيماران روابط نزديك بين فردي آغازگر افكار پارانوئيدي است و باعث اين فكر‎ ‎در آن‌ها مي‌شود كه مردم مي‌خواهند به وي آسيب برسانند. در نتيجه از ديگران‎ ‎فاصله مي‌گيرند و شروع به مخفي‌كاري و توطئه چيني و حمله متقابل مي‌كنند. در واقع‎ ‎نسبت به ديگران حالت دفاعي مي‌گيرند‎.

گروه درماني براي اين بيماران به‎ ‎منظور بالا بردن مهارت‌هاي اجتماعي و كاهش سوءظن از طريق «ايفاي نقش» ‎مي‌تواند مفيد باشد. اما در بسياري از مواقع اين بيماران در گروه درماني،‎ ‎خوب جا نمي‌افتند. آن‌ها تحمل فشار رفتاردرماني را براي پرورش مهارت‌هاي اجتماعي‎ ‎ندارند‎.

تعبير و تفسير درمانگر از گذشته بيمار و احساسات وي، كار را بدتر‎ ‎مي‌كند و باعث عدم اعتماد بيشتر بيمار مي‌شود. در عوض مي‌توان او را تشويق به‎ ‎اعتماد كردن به ديگران كرد و حس همكاري او را افزايش داد. درمانگر مي‌تواند به او‎ ‎روش صحيح نشان دادن خشم و پرخاشگري را آموزش دهد و از بحث و مجادله بپرهيزد‎.درمانگر مي‌تواند از طريق توضيح به بيمار كه چگونه افكار و رفتار وي باعث مختل شدن‎ ‎ارتباطش با ديگران مي‌شود، به تعديل رفتار و افكار بيمار بپردازد‎.

در درمان‎ ‎دارويي مي‌توان از ضد اضطراب‌ها براي كاستن از تفكر پارانوئيد استفاده كرد‎.

‎راهكارهاي عملي براي پيشگيري و درمان اختلال پارانوئيد وجود دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

1- ‎برگزاري دوره‌هاي آموزش فرزند پروري‎ ‎براي پيشگيري از اعمال روش‌هاي رفتاري و فرزند پروري كه منجر به اختلال شخصيت‎ ‎پارانوئيد مي‌شود، مانند تنبيه و كنترل بيش از حد فرزندان و عدم حساسيت كافي مادر‎ ‎به نيازهاي فرزند در دوران اوليه زندگي كودك‎.‎

2- ‎تاسيس مراكز مشاوره و خدمات‎ ‎روانشناختي در جهت تشخيص و ارزيابي روانشناختي و درمان كارمندان ادارات و موسسات‎ ‎مبتلا يا در معرض خطر ابتلا به اختلالات شخصيت و ساير اختلالات رواني‎.

3- برگزاري دوره‌هاي آموزش مهارت‌هاي زندگي و جلسات گروه درماني به منظور تعديل افكار‎ ‎مبتني بر بي‌اعتمادي و بدگماني نسبت به انگيزه‌هاي ديگران و كسب مهارت‌هاي اجتماعي‎ ‎بيشتر‎.

بدين منظور لزوم غربال كردن كاركنان ادارات و موسسات از نظر مشكلات‎ ‎روانشناختي به وسيله روش‌هاي سنجش و ارزيابي اختلالات شخصيت وجود دارد‎.

4- ‎شناسايي دانش آموزاني كه يكي از اعضاي نزديك خانواده آن‌ها مبتلا به اختلال شخصيت‎ ‎پارانوئيد است و ارائه راهكار به اين دانش آموزان و خانواده‌ آن‌ها در جهت‎ ‎تشخيص و اقدام براي درمان فرد مبتلا به اختلال شخصيت‎.

5- ‎از آن‌جائي كه يكي از‎ ‎گروه‌هاي در معرض خطر براي اختلال شخصيت پارانوئيد، افراد ناشنوا يا كم شنوا‏‎ ‎هستند، بنابراين تمهيداتي جهت تعديل افكار پارانوئيدي در صورت وجود براي اين گروه‎ ‎از افراد مورد نياز است. بنابراين لزوم همكاري مدارس و مراكز ناشنوايان و همچنين‎ ‎متخصصان شنوايي‌سنجي و گوش و حلق و بيني وجود دارد، به طوري كه مي‌توان از اين گروه‎ ‎متخصص در جهت شناسايي بيشتر افراد مبتلا استفاده كرد. در واقع ارجاع سنجش و ارزيابي‎ ‎ابتدايي انجام شده از جانب اين متخصصان به مراكز روانشناسي و روانپزشكي مورد نياز‎ ‎است‎.

6- ‎يكي ديگر از گروه‌هاي در معرض خطر براي اختلال شخصيت پارانوئيد، بستگان‎ ‎بيماران اسكيزوفرنيك است كه جا دارد تمركز اوليه به منظور شناسايي، تشخيص و درمان‎ ‎اين افراد صورت گيرد. به اين منظور مي‌توان از مراكز روانپزشكي و روانشناسي چه به‎ ‎صورت مطب خصوصي، چه درمانگاه يا بيمارستان و ياري افراد متخصص موجود در اين مراكز‎ ‎جهت شناسايي بستگان پارانوئيد بيماران مراجعه كننده به اين مراكز استفاده كرد‎.

7- از آن‌جائيكه افراد مبتلا به اختلال شخصيت پارانوئيد افرادي جدي و كارآمد‎ ‎در موقعيت‌هاي شغلي و اجتماعي‌اند، براي قدرت و مقام اهميت خاصي قائلند، نسبت به‎ ‎افراد ضعيف، ملايم طبع و عليل و ناقص ابراز ناخرسندي و نفرت مي‌كنند و در ديگران‎ ‎ايجاد ترس و تعارض مي‌كنند، در نتيجه مديران بالادست اين افراد براي ارتقاء‎ ‎مقام آن‌ها بايد دقت كنند، چرا كه ارتقاء مقام و مسئوليت اين‌گونه‎ ‎افراد، ممكن است در درازمدت به نيروي انساني خسارت وارد كند. به اين منظور‎ ‎آگاه سازي مديران ادارات و مؤسسات از اين نوع اختلال شخصيت، امري الزامي است‏‎.

این روزها همه تازه ترین مطالب فرا کاو را در ایمیل خود می خوانند . شما نیز کلیک نمایید.

تازه ترین مطالب یک فراکاو در ایمیل شما!

درباره ی sardabir

همچنین ببینید

دانلود فایل روانشناسی

دانلود فایل‌ های تخصصی و کاربردی روانشناسی

کد ۱۵ درصد تخفیف برای ۶۰ نفر: Student در اینجا ما همه فایل‌های تخصصی و کاربردی ...