پوزش می خواهیم 
یک فراکاو تا اطلاع بعدی در دست تعمیر می باشد.

Close

درباره ما

ما تاکنون به مدت 9 سال در دنیای محازی فعال بودیم. از این پس می خواهیم طرحی نو در یک فراکاو ایجاد کنیم. و آن را تبدیل به یک مدرسه هوشمند نماییم.

Close

عضویت در خبرنامه برای آگاهی از تولد دوباره یک فراکاو!

Close

ارتباط با ما

آدرس: کرمان - خیابان آبنوس - کوچه آبنوس 15 - مجتمع دریا

آیا شما انسان هستید؟ 31126