خانه / اختلالات روانشناسی / تست افسردگی بک

تست افسردگی بک

پرسش نامه دكتر جان آرون بك Beck يكي از بهترين معيارهاي روان پزشكي براي تعيين سطح افسردگي است. اين پرسش نامه را به دقت بخوانيد و سوال هايش را يك به يك پاسخ دهيد. فقط يادتان باشد كه در پرسش نامه دكتر بك Beck هيچ سوالي را نبايد بدون پاسخ رها كنيد. شروع كنيد!
پرسش نامه دكتر بك Beck براي تعيين سطح افسردگي

بند اول
۰من غمگين نيستم.
۱من غمگينم.
۲غم از زندگي من دست بر نمي دارد.
۳ديگر تحمل اين زندگي را ندارم.

بند دوم
۰من به آينده خوش بينم.
۱اميدي به آينده ندارم.
۲احساس مي كنم كه آينده خوبي در انتظارم نيست.
۳هيچ روزنه اميدي در اين زندگي نمي بينم.

بند سوم
۰من ناكام نيستم.
۱من از ديگران ناكامترم.
۲وقتي به گذشته نگاه مي كنم، مي بينم زندگي ام سراسر شكست و ناكامي بوده است.
۳ من يك شكست خورده تمام عيارم.

بند چهارم
۰مثل گذشته از زندگي ام رضايت دارم.
۱مثل گذشته از زندگي لذت نمي برم.
۲از زندگي ام رضايت واقعي ندارم.
۳از همه چيز و همه كس ناراضي ام.

بند پنجم
۰احساس گناه و تقصير نمي كنم.
۱گاهي اوقات احساس گناه مي كنم.
۲اغلب اوقات احساس گناه و تقصير دارم.
۳هميشه احساس گناه و تقصير در من هست.

بند ششم
۰انتظار مجازات ندارم.
۱احساس مي كنم ممكن است مجازات شوم.
۲انتظار مجازات دارم.
۳مطمئنم كه مجازات مي شوم.
بند هفتم
۰من از خودم رضايت دارم.
۱من از خودم ناراضي ام.
۲از خودم بدم مي آيد.
۳من از خودم متنفرم.

بند هشتم
۰من بدتر از ديگران نيستم.
۱گاهي از خودم به خاطر خطاهايم انتقاد مي كنم.
۲هميشه به خاطر خطاهايم خودم را سرزنش مي كنم.
۳براي هر اتفاق و حادثه اي خودم را سرزنش مي كنم.

بند نهم
۰هيچ وقت به خودكشي فكر نمي كنم.
۱فكر خودكشي به سرم زده، ولي هيچ وقت اقدام به خودكشي نكرده ام.
۲به فكر خودكشي هستم.
۳اگر بتوانم خودكشي مي كنم.

بند دهم
۰بيش از حد معمول گريه نمي كنم.
۱بيشتر از گذشته گريه مي كنم.
۲هميشه در حال گريه كردنم.
۳قبلا زياد گريه مي كردم، اما حالا با آن كه دلم مي خواهد، نمي توانم گريه كنم.

بند يازدهم
۰كم حوصله تر از گذشته نيستم.
۱از گذشته، كم حوصله ترم.
۲اغلب اوقات كم حوصله ام.
۳هميشه كم حوصله ام.

بند دوازدهم
۰مثل هميشه مردم را دوست دارم.
۱كمتر از گذشته به مردم علاقه مندم.
۲تا حدود زيادي علاقه ام را به مردم از دست داده ام.
۳از همه مردم سير شده ام و ديگر به هيچ كس علاقه اي ندارم.

بند سيزدهم
۰مثل گذشته تصميم مي گيرم.
۱كمتر از گذشته تصميم مي گيرم.
۲نسبت به گذشته، تصميم گيري برايم سختتر شده.
۳قدرت تصميم گيري ام را كاملا از دست داده ام.

بند چهاردهم
۰جذابيت گذشته را ندارم.
۱نگرانم كه جذابيتم را از دست بدهم.
۲احساس مي كنم كه جذابيتم را روز به روز بيشتر از دست مي دهم.
۳من زشت هستم.

بند پانزدهم
۰به خوبي گذشته كار مي كنم.
۱به خوبي گذشته كار نمي كنم.
۲براي هر كاري مجبورم به خودم فشار زيادي بياروم.
۳دستم به هيچ كاري نمي رود.

بند شانزدهم
۰مثل هميشه خوب مي خوابم.
۱مثل گذشته خوابم نمي برد.
۲يكيدو ساعت زودتر از معمول از خواب مي پرم و دوباره خوابيدن برايم خيلي سخت است.
۳چند ساعت زودتر از معمول از خواب مي پرم و بعدش ديگر خوابم نمي برد.

بند هفدهم
۰بيشتر از گذشته خسته نمي شوم.
۱بيشتر از گذشته خسته مي شوم.
۲از انجام هر كاري خسته مي شوم.
۳از شدت خستگي هيچ كاري نمي توانم بكنم.

بند هجدهم
۰اشتهايم هيچ تغييري نكرده است.
۱اشتهايم به خوبي گذشته نيست.
۲اشتهايم خيلي كم شده.
۳تازگي ها هيچ اشتهايي به غذا ندارم.

بند نوزدهم
۰اخيرا وزن كم نكرده ام.
۱تازگي ها بيش از دو و نيم كيلو وزن كم كرده ام.
۲تازگي ها بيش از پنج كيلو وزن كم كرده ام.
۳تازگي ها بيش از هفت كيلو وزن كم كرده ام.

بند بيستم
۰بيش از گذشته بيمار نمي شوم.
۱سردرد و دل درد و يبوست دارد اذيتم مي كند.
۲به شدت نگران سلامتي خودم هستم.
۳آن قدر نگران سلامتي ام هستم كه دست و دلم به هيچ كاري نمي رود.

بند بيست ويكم
۰ميل جنسي ام هيچ تغييري نكرده است.
۱ميل جنسي ام تازگي ها كمتر شده است.
۲ميل جنسي ام تازگي ها خيلي كم شده است.
۳اصلا هيچ ميل جنسي در من باقي نمانده است.

تفسير پرسش نامه دكتر بك Beck
همان طور كه ملاحظه كرديد، دكتر جان آرون بك Beck در پرسش نامه اي كه براي تعيين سطح افسردگي تدارك ديده است، 21 سوال از شما مي پرسد و شما براي هر سوال مي توانيد بين صفر تا سه نمره براي خودتان در نظر بگيريد. البته براي هر سوال بايد فقط و فقط يك پاسخ را علامت بزنيد. آنچه در نهايت، ميزان افسردگي شما را تعيين مي كند، مجموع نمراتي است كه از پاسخ به اين 21 سوال كسب مي كنيد. مجموع نمرات شما طبيعتا مي تواند از صفر تا 63 متغير باشد و به طور كلي مي شود گفت هر چقدر نمره بالاتري كسب كنيد، افسرده تريد. جدول تعيين سطح افسردگي دكتر بك به شما كمك مي كند كه ارتباط نمرات تان را با سطح افسردگي تان به آساني تعيين كنيد.

جدول دكتر بك Beck براي تعيين سطح افسردگي

002898
تذكر مهم: صرف نظر از مجموع نمرات تان، اگر در پاسخ به سوال 9، به خودتان نمره 2 يا 3 داده ايد، حتما لازم است هر چه زودتر با روان پزشك مشورت كنيد.

اگر می خواهید مطالب وبلاگ یک فراکاو را در ایمیل خود داشته باشید، اینجا کلیک نمایید…

درباره ی sardabir

همچنین ببینید

مراسم زار در جنوب ایران

زار ؛ از بادهایی که سیاه‌پوستان را روانی می‌کند، چه می دانید؟ {به همراه کلیپ}

ارواح و به خصوص “ارواح خبیث” همچون تارهايی نامریی زندگی سیاهان و ساحل‌نشینان حاشیه خلیج ...

یک دیدگاه

  1. سلام … من جدول افسردگی بک رو پیدا نمیکنم … باید چی کار کنم ؟؟؟ چرا هیچوقت به سوالاتم جوابی نمیدین ؟